Novosti

01
jul2019

KONKURS 2019

KONKURS za upis XIII generacije polaznika JU VSŠ “Policijska akademija” za školsku godinu 2019/2020. Upis se vrši za50 polaznika/ca koji će se školovati po “Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka”

 

11
dec2019

''Postupanje u slučajevima otkrivanja grupa migranata''

Policijska Akademija u saradnji sa centrom za obuku granične policije Segedin- Mađarska, organizuje obuku na temu ''Postupanje u slučajevima otkrivanja grupa migranata''. Međunarodni predavači će svoje bogato iskustvo u radu sa migrantima podijeliti sa kolegama iz Crne Gore iz sektora granične policije. Obuku će pohađati 44 polaznika u periodu od...

19
nov2019

Obuka građana - korišćenje vatrenog oružja

  Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 28.11.2019. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 535-18693-66, Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad". Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292...

12
nov2019

Novi kurs iz oblasti poslova zaštite lica i imovine

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizacijuosposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (116 kurs), Početak osposobljavanja za navedeno zanimanje je od 25.11.2019. godine. Prijave se vrše najkasnije do 22.11.2019.godine. Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresuzastitar@policijskaakademija.me ili na...

08
nov2019

DIPLOMATSKA LIGA U PRECIZNOM STRELJAŠTVU

  Dana 20.11.2019. godine sa početkom u 16 časova, U streljani Policijske akademije, održaće se „I KOLO DIPLOMATSKE LIGE U PRECIZNOM STRELJAŠTVU“. Organizator navedenog takmičenja je JU VSŠ Policijska akadeija Danilovgrad. Propozicije takmičenja Disciplina: Pištolj Kategorije: muškarci i žene Meta: R50  Daljina: 15 metara Ukupno metaka: 20 za bodovanje  ...

01
nov2019

Rang lista uspješnosti - Upis 2019.

    Centralna komisija za odabir kandidata XIII generacije polaznika/ca za upis na Policijsku akademiju koji će se školovati po Obrazovnom programu Policajac/ka, na sjednici održanoj 31.10.2019. razmatrala je rezultate na kraju selekcije i utvrdila Rang listu uspješnosti kandidata/kinja i Prijedlog Odluke o prijemu kandidata direktoru Policijske akademije.   Cjelokupni...

01
nov2019

Postupanje po prigovorima kandidata - UPIS 2019

Centralnoj komisiji za odabir podnijeto je 32 prigovora. Pregled prigovora po testovima: Vrsta testa-provjere Test provjere zdravstvene sposobnosti Test opšteg znanja i informisanosti Psihološko testiranje Test fizičke spremnosti i sposobnosti Opšti ljekarski pregled Specijalistički pregledi Broj prigovora 4 4 3 13 8 Postupajući po izjavljenim prigovorima kandidata, Centralna komisija za...

23
okt2019

Konačni rezultati specijalističkog ljekarskog pregleda - Upis 2019

  Konačni rezultati specijalističkog pregleda kandidata za upis u XIII generaciju polaznika Policijske akademije za zvanje policajac/policajka su sljedeći:     Red. broj Prezime i ime prošao/la 1, nije prošao/la 0 1 Bulatović Marko 1 2 Bulatović Zoran 1 3 Ćetković Uroš 1 4 Čigoja Todor 1 5 Čolović Damir...

18
okt2019

Obavještenje za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

 JU VSŠ “Policijska akademija” organizuje stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji...

11
okt2019

Specijalistički ljekarski pregledi – UPIS 2019

Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti u periodu 15 - 17.10.2019. godine po grupama. Kandidati su dužni da dodju na Akademiju radi šifriranja. Za kandidate je obezbijeđena hrana, kao i prevoz od Akademije do mjesta nakojem će se raditi specijalistički  pregledi koji će trajati do popodnevnih sati. U...

09
okt2019

TEST PSIHIČKE SPOSOBNOSTI - REZULTATI

Ukupni rezultati pismenog i usmenog testa psihičke sposobnosti su sljedeći:     Red. broj Prezime i ime Položili 1   Nijesu poliž. 0 1 Ječmenica Milica 1 2 Goločevac Anđela 1 3 Dedeić Almin 1 4 Jokić Sara 1 5 Ulaj Endi 1 6 Mujović Vanja 1 7 Bulatović Zoran 1...

 • Završen VI kurs za Komunalnu policiju

  2814
  Dana 08.04.2016. godine shodno Programu za Stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka završena je obuka VI grupe polaznika/ca. Kurs je realizovan u periodu od 07. marta do 08. aprila 2016. god. u prostorijama Policijske akademije. Kurs je pohađalo: 29 polaznika (iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Šavnika, Rožaja, Berana, Ulcinja, Kolašina i Danilovgrad).
 • Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

  2671
  JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.
 • Obavještenje - VII grupa polaznika za zanimanje Komunalni policajac

  2744
  Dana, 18.04.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za sedmu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je Safet Kočan. Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije.

 

 

 

Obuka

11
dec2019

''Postupanje u slučajevim...

Policijska Akademija u saradnji sa centrom za obuku granične policije Segedin- Mađarska, organizuje obuku na temu ''Postupanje u slučajevima otkrivanja grupa migranata''. Međunarodni predavači će svoje bogato iskustvo u...

12
nov2019

Novi kurs iz oblasti posl...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizacijuosposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (116 kurs), Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

18
okt2019

Obavještenje za prijem po...

 JU VSŠ “Policijska akademija” organizuje stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu...

17
sep2019

Obavještenje o početku re...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizacijuosposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine zasledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (115 kurs),-Zaštitar/ka tehničar/ka (sedmi...

28
jun2019
Edukacija o borbi protiv terorizma

Edukacija o borbi protiv...

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, francuske ambasade i Policijske akademije realizovan je seminar na temu: borba protiv terorizma. Seminar je trajao tri dana, u okviru kojeg smo ugostili predavača, komada...

17
jun2019

Obuka operativnih jedinic...

U organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova, Direktorata za vanredne situacije i Policijske akademije u okviru Programa bilateralne saradnje između Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Ministarstva unutrašnj...

Zaštitari

12
nov2019

Novi kurs iz oblasti...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizacijuosposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (116 kurs), Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

17
sep2019

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizacijuosposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine zasledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (115 kurs),-Zaštitar/ka tehničar/ka (sedmi...

09
apr2019

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (115.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

04
mar2019

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (114.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

21
feb2019

Obavještenje o odlag...

Poštovani/le, obavještavamo Vas da se kurs "Zaštitar/ka tehničar/ka" odlaže. O novom terminu početka realizacije istog bićete blagovremeno obaviješteni.

01
feb2019

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VII kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zani...

Komunalna

18
okt2019

Obavještenje za prij...

 JU VSŠ “Policijska akademija” organizuje stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu...

27
maj2019

Obavještenje za prij...

 JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

19
feb2019

Javni poziv za prije...

 JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilni...

03
okt2018

Javni poziv za prije...

   JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa P...

05
maj2018

Početak obuke za XI...

 Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavez...

17
apr2018

Javni poziv za prije...

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

Upis

01
nov2019

Rang lista uspješnosti - Upis...

    Centralna komisija za odabir kandidata XIII generacije polaznika/ca za upis na Policijsku akademiju koji će se školovati po Obrazovnom programu Policajac/ka, na sjednici održanoj 31...

01
nov2019

Postupanje po prigovorima kand...

Centralnoj komisiji za odabir podnijeto je 32 prigovora. Pregled prigovora po testovima: Vrsta testa-provjere Test provjere zdravstvene sposobnosti Test opšteg znanja i informisanosti Psihološko...

23
okt2019

Konačni rezultati specijalisti...

  Konačni rezultati specijalističkog pregleda kandidata za upis u XIII generaciju polaznika Policijske akademije za zvanje policajac/policajka su sljedeći:     Red. broj Prezime i...

11
okt2019

Specijalistički ljekarski preg...

Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti u periodu 15 - 17.10.2019. godine po grupama. Kandidati su dužni da dodju na Akademiju radi šifriranja. Za kan...

09
okt2019

TEST PSIHIČKE SPOSOBNOSTI - RE...

Ukupni rezultati pismenog i usmenog testa psihičke sposobnosti su sljedeći:     Red. broj Prezime i ime Položili 1   Nijesu poliž. 0 1 Ječmenica Milica 1 2 Goločevac Anđela 1...

04
okt2019

USMENI TEST PSIHIČKE SPOSOBNOS...

Usmeni dio provjere psihološke sposobnosti za posljednju grupu kandidata će se obaviti shodno rasporedu za 05.10.2019. godine.    05.10.2019.  Redni br. Prezime i ime Vrijeme 1 Čig...