Novosti

18
sep2018

Obavještenje test opšteg znanja i informisanosti - UPIS 2018

  Test opšteg znanja i informisanosti održaće se dana 20. i 21.09.2018. godine. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...) Za dodatne informacije možete se informisati na broj telefona: 067-184-299 Da bi pogledali raspored po grupama,...

18
sep2018

Rezultati provjere zdravstvene sposobnosti - UPIS 2018

Rezultati provjere zdravstvene sposobnosti (Opšti ljekarski pregled).  Da bi pogledali raspored po grupama, pritisnite opširnije.

14
sep2018

Obavjestenje - UPIS 2018

Na konkurs za upis XII generacije na Policijsku akademiju prijavilo se 273 kandidata. Od tog broja 73 kandidata nijesu imala kompletnu dokumentaciju po završetku konkursa. Svim kandidatima je omogućeno da dopune dokumentaciju do 13.09.2018. godine. Zaključno sa ovim datumom utvrđeno je da 249 kandidata ispunjava uslove za ulazak u proces...

14
sep2018

Obavještenje Provjere zdravstvene sposobnosti - Upis 2018

  Test provjere zdravstvene sposobnosti –opšti ljekarski pregled održaće se dana 17. i 18.09.2018. godine. Opštim ljekarskim pregledom vrši se detaljan pregled svakog kandidata u donjem vešu. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo identifikaciona dokumenta (lična karta, vozačka dozvola...) Za dodatne...

14
sep2018

Obavještenje - Upis 2018

  Obavještavamo kandidate koji su konkurisali za upis na Policijsku akademiju da su provjere i testiranja planirani u sljedećim terminima: Provjera zdravstvenih sposobnosti-opšti ljekarski pregled, dana 17. i 18. 09. 2018. godine Test opšteg znanja i informisanosti, dana 20. i 21. 09. 2018. godine Provjere fizičke spremnosti i sposobnosti, dana...

11
sep2018

Obavještenje - Upis 2018

Na konkursu za upis polaznika XII generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka prijavilo se 273 kandidata/kinja. Podsjećamo kandidate/kinje koji nijesu dostavili kompletnu dokumentaciju da je krajnji rok za dopunu dokumentacije 13.09.2018. godine do 15:00 časova. Kandidati/kinje koji u traženom roku ne prilože potrebnu dokumentaciju ne ulaze u prosec selekcije. Testiranje...

02
sep2018

Obavještenje

03.09.2018. godine počinje nastava za polaznike 11 generacije polaznika obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka. Polaznici su dužni doći na Akademiju 02.09.2018. godine, najkasnije do 19:00 časova.

23
avg2018

Obavještenje

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VI kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 17.09.2018. godine. Prijave se vrše najkasnije do 14.09.2018.godine. Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresuzastitar@policijskaakademija.me  ili...

22
avg2018

Obavjestenje

Obavještavamo zainteresovane kandidate da se kurs Zaštitar/ka lica i imovine koji je bio planiran za 27.08.2018. odlaže za 03.09.2018.godine.

04
avg2018

Obavještenje o početku realizacije osposobljavanja

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (111.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 27.08.2018. godine. Prijave se vrše najkasnije do 24.08.2018.godine. Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu zastitar@policijskaakademija.me  ili...

 • Završen VI kurs za Komunalnu policiju

  1435
  Dana 08.04.2016. godine shodno Programu za Stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka završena je obuka VI grupe polaznika/ca. Kurs je realizovan u periodu od 07. marta do 08. aprila 2016. god. u prostorijama Policijske akademije. Kurs je pohađalo: 29 polaznika (iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Šavnika, Rožaja, Berana, Ulcinja, Kolašina i Danilovgrad).
 • Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

  1296
  JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.
 • Obavještenje - VII grupa polaznika za zanimanje Komunalni policajac

  1505
  Dana, 18.04.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za sedmu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je Safet Kočan. Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije.

 

 

Obuka

23
avg2018

Obavještenje

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VI kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja p...

22
avg2018

Obavjestenje

Obavještavamo zainteresovane kandidate da se kurs Zaštitar/ka lica i imovine koji je bio planiran za 27.08.2018. odlaže za 03.09.2018.godine.

04
avg2018

Obavještenje o početku re...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (111.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

05
maj2018

Početak obuke za XI grupu...

 Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavez...

24
apr2018

Obuka u rukovanju naoruža...

   Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 04.05.2018. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R...

17
apr2018

Javni poziv za prijem pol...

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

Zaštitari

23
avg2018

Obavještenje

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VI kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja p...

22
avg2018

Obavjestenje

Obavještavamo zainteresovane kandidate da se kurs Zaštitar/ka lica i imovine koji je bio planiran za 27.08.2018. odlaže za 03.09.2018.godine.

04
avg2018

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (111.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

04
apr2018

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (šesti kurs). Početak osposobljavanja z...

07
mar2018

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (109.kurs), Početak osposobljavanja za nav...

27
dec2017

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (108.kurs), -Zaštitar/ka tehničar/ka (šest...

Komunalna

05
maj2018

Početak obuke za XI...

 Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavez...

17
apr2018

Javni poziv za prije...

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

10
nov2017

Početak obuka za des...

  Dana, 13.11.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su o...

10
okt2017

Javni poziv za prije...

U VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

07
apr2017

Početak obuka za dev...

Dana, 10.04.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su o...

27
mar2017

Javni poziv za prije...

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

Upis

18
sep2018

Obavještenje test opšteg znanj...

  Test opšteg znanja i informisanosti održaće se dana 20. i 21.09.2018. godine. Prilikom dolaska na Policijsku akademiju polaznici moraju biti prikladno obučeni i sa sobom donijeti samo iden...

18
sep2018

Rezultati provjere zdravstvene...

Rezultati provjere zdravstvene sposobnosti (Opšti ljekarski pregled).  Da bi pogledali raspored po grupama, pritisnite opširnije.

14
sep2018

Obavjestenje - UPIS 2018

Na konkurs za upis XII generacije na Policijsku akademiju prijavilo se 273 kandidata. Od tog broja 73 kandidata nijesu imala kompletnu dokumentaciju po završetku konkursa. Svim kandidatima je om...

14
sep2018

Obavještenje Provjere zdravstv...

  Test provjere zdravstvene sposobnosti –opšti ljekarski pregled održaće se dana 17. i 18.09.2018. godine. Opštim ljekarskim pregledom vrši se detaljan pregled svakog kandidata u donjem vešu...

14
sep2018

Obavještenje - Upis 2018

  Obavještavamo kandidate koji su konkurisali za upis na Policijsku akademiju da su provjere i testiranja planirani u sljedećim terminima: Provjera zdravstvenih sposobnosti-opšti ljekarski p...

11
sep2018

Obavještenje - Upis 2018

Na konkursu za upis polaznika XII generacije Obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka prijavilo se 273 kandidata/kinja. Podsjećamo kandidate/kinje koji nijesu dostavili kompletnu dokumentac...