Novosti

18
sep2017

Konačni rezultati provjere psihičke sposobnosti - UPIS 2017

Da bi pogledali  konačne rezultate provjere psihičke sposobnosti, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

18
sep2017

Specijalistički ljekarski pregled – II dan (19.09.2017.) Upis 2017

Da bi pogledali spisak kandidata po grupama i vrijeme dolaska na Policijsku akademiju, za dan 19.09.2017. godine (utorak), pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu. Kandidati su duzni sa sobom ponijeti licnu kartu ili vozačku dozvolu.

17
sep2017

Specijalistički ljekarski pregled – Upis 2017

 Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti 18. i 19.09.2017. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad. U okviru ovih pregleda vrši se i laboratorijsko ispitivanje krvi i urina. Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja uzorka....

15
sep2017

Rezultati testa provjere psihičke sposobnosti (pismeni dio) – ISPRAVKA, UPIS 2017

Do previda je došlo od strane pružaoca usluga koji je pogrešno tumačio Pravilnik o regrutaciji i selikciji, u dijelu što je parametar PQI tretirao kao eliminacioni, iako se ne radi o eliminacionom kriterijumu. Naknadnim uvidom i kontrolom rezultata svih testiranih kandidata, utvrđeno je sledeće: - Kod dva kandidata (sifra 6035...

15
sep2017

Postupanje po prigovorima kandidata - Test psihičke sposobnosti - UPIS 2017

  Na rezultate testa provjere psihičke sposobnosti – pismeni dio, podnešeno je 25 prigovora. Kandidati pod šiframa 6109, 6174, 6200, 6047, 6057, 6038, 6123, 6035, 6141, 6055, 6036, 6086, 6062, 6051, 6139, 6108, 6172, 6125, 6169, 6187, 6304, 6150, 6176, 6105, 6199,   uložili su prigovor Centralnoj komisiji za odabir na rezultate...

15
sep2017

Postupanje po prigovorima kandidata - Test psihičke sposobnosti - UPIS 2017

Na rezultate testa provjere psihičke sposobnosti – pismeni dio, podnešeno je 6 prigovora. Kandidati pod šiframa 6117, 6070, 6040, 6080, 6204 i 6147   uložili su prigovor Centralnoj komisiji za odabir na rezultate testiranja. Centralna komisija za odabir je na sjednici održanoj dana 13.09.2017. godine sa  početkom u 13 časova, postupajući po...

12
sep2017

Raspored polaganja usmenog dijela testa psihičke sposobnosti - UPIS 2017

  Raspored polaganja usmenog dijela testa psihičke sposobnosti obaviće se na Policijskoj akademiji u periodu od 13. - 18. septembra. Da bi pogledali spisak, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

12
sep2017

Rezultati testiranja pismenog dijela testa psihičke sposobnosti - UPIS 2017

  Testiranje pismenog dijela testa psihičke sposobnosti obavljeno je dana 11 i 12.09. 2017. godine. Testiranju je pristupilo 166 kandidata, od čega je položilo 74 kandidata a nije položilo 92 kandidata. Da bi pogledali spisak, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.  

10
sep2017

Postupanje po prigovorima kandidata – Test fizičke spremnosti, UPIS 2017

Na rezultate testa fizičke spremnosti podnešena su dva prigovora. Kandidati pod šiframa 3070 i 3056 uložili su prigovor Centralnoj komisiji za odabir na rezultate testiranja. Centralna komisija za odabir je postupajući po prigovorima kandidata, razmatrala navode svakog pojedinačnog prigovora i pribavljala mišljenje Stručne komisije. Centralna komisija je donijela odluke kojima...

10
sep2017

Rezultati naknadnog testa Opšteg znanja i informisanosti - UPIS 2017

Naknadni test Opšteg znanja i informisanosti je održan dana 10.09.2017. u vremenu od 10 do 11 časova na Policijskoj akademiji. Da bi pogledali spisak, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

 • Završen VI kurs za Komunalnu policiju

  456
  Dana 08.04.2016. godine shodno Programu za Stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka završena je obuka VI grupe polaznika/ca. Kurs je realizovan u periodu od 07. marta do 08. aprila 2016. god. u prostorijama Policijske akademije. Kurs je pohađalo: 29 polaznika (iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Šavnika, Rožaja, Berana, Ulcinja, Kolašina i Danilovgrad).
 • Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

  453
  JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.
 • Obavještenje - VII grupa polaznika za zanimanje Komunalni policajac

  503
  Dana, 18.04.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za sedmu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je Safet Kočan. Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije.

Galerija

2P6A7330.jpg

Obuka

06
sep2017

Obavještenje o početku re...

  JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (106.kurs), Početak osposobljavanja...

01
sep2017

Obuka u rukovanju naoruža...

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 13.09.2017. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-...

07
jul2017

Obuka u rukovanju naoruža...

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 10.07.2017. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-3...

07
jun2017

Obuka - Doprinos unapređe...

Na Policijskoj akademiji je održana dvodnevna obuka (17.05. - 18.05.2017.) na temu: "Doprinos unapređenju kvaliteta života LGBT osoba u Crnoj Gori." Organizator su bili NVO Juventas i NVO KVIR Montetegro. Obuku je pohađa...

16
maj2017

Obuka u rukovanju naoruža...

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 26.05.2017. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-3...

08
maj2017

Obavještenje o početku re...

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (105.kurs), Početak os...

Zaštitari

06
sep2017

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (106.kurs), Početak osposobljavanja...

08
maj2017

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (105.kurs), Početak os...

29
mar2017

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (104.kurs), Početak os...

15
feb2017

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (103.kurs),-Zaštitar/ka tehničar/ka (šesti...

09
dec2016

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (102.kurs),-Zaš...

09
okt2016

Priprema za polaganj...

Dana 14.10.2016. godine sa početkom u 10:00 časova biće organizovana priprema za polaganje stručnog ispita za zanimanje Zaštitar/ka lica i imovine, za lica koja su završila osposobljavanje na Policijskoj ak...

Komunalna

07
apr2017

Početak obuka za dev...

Dana, 10.04.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su o...

27
mar2017

Javni poziv za prije...

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

11
jan2017

Obavještenje početak...

Početak obuke na programu za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka koje je planirano za 23.01.2017. godine počeće 30.01.2017. godine.

09
dec2016

Javni poziv za prije...

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u sklad...

15
apr2016

Obavještenje - VII g...

Dana, 18.04.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za sedmu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su ob...

08
apr2016

Javni poziv za prije...

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u sklad...

Upis

18
sep2017

Konačni rezultati provjere psi...

Da bi pogledali  konačne rezultate provjere psihičke sposobnosti, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

18
sep2017

Specijalistički ljekarski preg...

Da bi pogledali spisak kandidata po grupama i vrijeme dolaska na Policijsku akademiju, za dan 19.09.2017. godine (utorak), pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu. Kandidati...

17
sep2017

Specijalistički ljekarski preg...

 Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti 18. i 19.09.2017. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad. U okviru ovih pregleda vrši se i laboratorijsko ispitiv...

15
sep2017

Rezultati testa provjere psihi...

Do previda je došlo od strane pružaoca usluga koji je pogrešno tumačio Pravilnik o regrutaciji i selikciji, u dijelu što je parametar PQI tretirao kao eliminacioni, iako se ne radi o eliminacion...

15
sep2017

Postupanje po prigovorima kand...

  Na rezultate testa provjere psihičke sposobnosti – pismeni dio, podnešeno je 25 prigovora. Kandidati pod šiframa 6109, 6174, 6200, 6047, 6057, 6038, 6123, 6035, 6141, 6055, 6036, 6086...

15
sep2017

Postupanje po prigovorima kand...

Na rezultate testa provjere psihičke sposobnosti – pismeni dio, podnešeno je 6 prigovora. Kandidati pod šiframa 6117, 6070, 6040, 6080, 6204 i 6147   uložili su prigovor Centralno...