Novosti

 

14
feb2019

Finansijske istrage u sklopu EURoL II projekata

Finansijske istrage u sklopu EURoL II projekata

Prvog februara 2019. je završen prvi od tri modula obuke za prvu grupu polaznika u sklopu EURoL II projekata EU za podršku vladavini prava u Crnoj Gori, koji se sprovodi u saradnji sa Policijskom akademijom i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Tema petodnevnog seminara su bile finansijske...

01
feb2019

Obavještenje o početku realizacije osposobljavanja

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VII kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 25.02.2019. godine. Prijave se vrše najkasnije do 22.02.2019.godine. Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu zastitar@policijskaakademija.me ...

30
jan2019

Potpisan memorandum o saradnji

Potpisan memorandum o saradnji

Dana 28.01.2019.u prostorijama Policijske akademije u Danilovgradu predstavnik EURoL II projekta  gospodin Antonio Molinaro  i direktor Policijske akademije gospodin Boban Šaranović su potpisali Memorandum o saradnji kojim su započeli  niz od šest radionica na temu “Finansijske istrage i oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću“ . Radionice će se održavati u...

25
dec2018

Obavještenje o početku realizacije osposobljavanja

 JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (113.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja planirano je za 21.01.2019. godine. Prijave se vrše najkasnije do 18.01.2019.godine. Prijave i ostale dodatne informacije se mogu slati na e-mail adresu zastitar@policijskaakademija.me  ili...

17
dec2018

Seminar »Upotreba ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom«

Na Policijskoj akademiji realizuje se seminar na temu »Upotreba ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom« za službenike Sektora kriminalističke policije – Odsjek za specijalne istražne metode. Predavač na seminaru je Miodrag Jovović, nastavnika Policijske akademije.

17
dec2018

Kurs „Albanski jezik“

U saradnji Policijske akademije i Uprave policije Crne Gore, u periodu od 19.11-14.12. 2018. godine  ralizovan je kurs na temu „ Albanski jezik “  za 11 službenika/ca  Sektora granične policije.  Predavač na kursu bio je gdin Nikola Camaj, profesor albanskog jezika.

17
dec2018

Kurs „Pružanje prve pomoći u vanbolničkim uslovima- napredni nivo“

U organizaciji MUP/Uprave policije i Policijske akademije u periodu od 11-13.12. 2018. godine ralizovan je kurs na temu „Pružanje prve pomoći u vanbolničkim uslovima- napredni nivo“, za 15 pipadnika operativnih jedinica za zaštitu i spašavanje. Cilj kursa je bio da se polaznici obuče za pružanju prve pomoći u vanbolničkim uslovima...

17
dec2018

Seminar „Pravne tekovine Evropske unije“

Na Policijskoj akademiji su 11. i 13. 12.2018. godine realizovani seminari na temu „Pravne tekovine Evropske unije“ , za 33 službenika/ce Sektora granične policije. Cilj seminara je upoznavanje službenika/ca sa osnovnim pojmovima koji se odnose na organizaciju i funkcionisanje Evropske unije, sa posebnim osvrtom na pravne tekovine. Predavač na seminaru...

03
dec2018

Obavještenje - Upis 2018

Obavještavaju se kandidati koji nisu prošli selekciju prilikom upisa za XII generaciju Obrazovnog programa Policajac, da predata dokumenta mogu podići od 03.12.2018 do 14.12.2018. u periodu od 10 do 12 sati.

28
nov2018

Posjeta državnom univerzitetu "Mateja Bel" - Slovačka

Posjeta državnom univerzitetu "Mateja Bel" - Slovačka

U periodu 13-16. oktobra 2018. godine direktor Akademje je bio u posjeti Državnom univerzitetu "Mateja Bel" u Banskim Bistricama, Slovačka. Akademija ima potpisan Sporazum o saradnji te je razgovarano na temu proširivanja saradnje između dvije ustanove. Takođe, organizovana je posjeta Fakultetu bezbjednosti u Košicama.

 • Završen VI kurs za Komunalnu policiju

  1784
  Dana 08.04.2016. godine shodno Programu za Stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka završena je obuka VI grupe polaznika/ca. Kurs je realizovan u periodu od 07. marta do 08. aprila 2016. god. u prostorijama Policijske akademije. Kurs je pohađalo: 29 polaznika (iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Šavnika, Rožaja, Berana, Ulcinja, Kolašina i Danilovgrad).
 • Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

  1601
  JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.
 • Obavještenje - VII grupa polaznika za zanimanje Komunalni policajac

  1851
  Dana, 18.04.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za sedmu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je Safet Kočan. Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije.

 

 

 

Obuka

01
feb2019

Obavještenje o početku re...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VII kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja...

25
dec2018

Obavještenje o početku re...

 JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (113.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno za...

17
dec2018

Seminar »Upotreba ručnog...

Na Policijskoj akademiji realizuje se seminar na temu »Upotreba ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom« za službenike Sektora kriminalističke policije – Odsjek za specijalne istražne metode. Predavač na semina...

17
dec2018

Kurs „Albanski jezik“

U saradnji Policijske akademije i Uprave policije Crne Gore, u periodu od 19.11-14.12. 2018. godine  ralizovan je kurs na temu „ Albanski jezik “  za 11 službenika/ca  Sektora granične policije.  Pre...

17
dec2018

Kurs „Pružanje prve pomoć...

U organizaciji MUP/Uprave policije i Policijske akademije u periodu od 11-13.12. 2018. godine ralizovan je kurs na temu „Pružanje prve pomoći u vanbolničkim uslovima- napredni nivo“, za 15 pipadnika operativnih jedinica...

17
dec2018

Seminar „Pravne tekovine...

Na Policijskoj akademiji su 11. i 13. 12.2018. godine realizovani seminari na temu „Pravne tekovine Evropske unije“ , za 33 službenika/ce Sektora granične policije. Cilj seminara je upoznavanje službenika/ca sa osnovnim...

Zaštitari

01
feb2019

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VII kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja...

25
dec2018

Obavještenje o počet...

 JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (113.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno za...

03
okt2018

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (112.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno z...

23
avg2018

Obavještenje

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VI kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja p...

22
avg2018

Obavjestenje

Obavještavamo zainteresovane kandidate da se kurs Zaštitar/ka lica i imovine koji je bio planiran za 27.08.2018. odlaže za 03.09.2018.godine.

04
avg2018

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (111.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

Komunalna

03
okt2018

Javni poziv za prije...

   JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa P...

05
maj2018

Početak obuke za XI...

 Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavez...

17
apr2018

Javni poziv za prije...

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

10
nov2017

Početak obuka za des...

  Dana, 13.11.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su o...

10
okt2017

Javni poziv za prije...

U VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

07
apr2017

Početak obuka za dev...

Dana, 10.04.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su o...

Upis

03
dec2018

Obavještenje - Upis 2018

Obavještavaju se kandidati koji nisu prošli selekciju prilikom upisa za XII generaciju Obrazovnog programa Policajac, da predata dokumenta mogu podići od 03.12.2018 do 14.12.2018. u periodu od 1...

23
nov2018

Obavještenje - Upis 2018

Obavještavaju se polaznici koji su upisani u XII generaciju Akademije da su dužni da se jave na Policijsku akademiju u Danilovgradu dana 25.11.2018. godine (nedjelja) do 18:00 časova. Polaznici...

23
nov2018

Odluka o prijemu kandidata - U...

Na osnovu člana 24 i 25 Pravilnika o regrutaciji selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova (akt broj 2677/1 od 11.06.2018. godine) Direktor JU VSŠ "...

23
nov2018

Obavještenje - Upis 2018

  Centralna komisija za odabir XII generacije polaznika/ca za upis na Policijsku akademiju koji će se školovati po Obrazovnom programu Policajac, na sjednici održanoj 23.11.2018. godine, raz...

05
nov2018

Postupanje po prigovorima kand...

Centralnoj komisiji za odabir podnijeto je 73 prigovora. Pregled prigovora po testovima:

26
okt2018

Rezultati specijalističkih lje...

Kandidati koji su upućeni na dodatne pretrage, rezultate mogu pogledati pritiskom na opširnije