Novosti

19
okt2018

Konačni rezultati testa fizičke spremnosti i sposobnosti - UPIS 2018

Konačni rezultati su prikani u tabelama koje možete pogletati preko linka u prilogu. Muškarci - https://goo.gl/5w2Nst U skladu sa članom 42 Pravilnika, tri kandidata nijesu ispunili uslove i eliminišu se iz dalje procedure selekcije. Žene - https://goo.gl/Ber6n4  

19
okt2018

Rezultati testa: Trčanje na 1500 metara - UPIS 2018

Da bi pogledali ostvarene rezultate, pritisnite opširnije.

18
okt2018

Specijalistički ljekarski pregled – dodatne pretrage - UPIS 2018

Obavještavaju se kandidati da će se dodatne pretrage obaviti dana 19.10.2018. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad i KC Podgorica. Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju u 07,40h i i sa sobom ponijeti ličnu kartu ili vozačku dozvolu.   Napominjemo još jednom da se u okviru dodatnih pretraga vrši i laboratorijsko...

17
okt2018

Test fizičke spremnosti - Trčanje na 1 500 metara - UPIS 2018

  Testiranje će se obaviti 18.10.2018. godine u kasarni „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu. Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju i sa sobom ponijeti ličnu kartu ili vozačku dozvolu i sportsku opremu. Da  bi pogledali raspored testiranja po grupama i vrijeme dolaska na Akademiju, pritisnite opširnije

17
okt2018

Rezultati specijalističkih ljekarskih pregleda – UPIS 2018

  Na osnovu rezultata nalaza i specijalističkih zdravstvenih pregleda, obavještavamo Vas da šest kandidata nije zadovoljilo uslove predviđene Pravilnikom, dok je 5 kandidata upućeno na dodatne pretrage u cilju donošenja konačne odluke o zdravstvenoj sposobnosti. Da bi ste pogledali rezultate pritisnite opširnije.

12
okt2018

Specijalistički ljekarski pregledi – UPIS 2018

  Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti 15. i 16.10.2018. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad. U okviru ovih pregleda vrši se i laboratorijsko ispitivanje krvi i urina. Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja...

12
okt2018

Rezultati psihološkog testiranja – UPIS 2018

  Da bi pogledali spisak kandidata sa ostvarenim ukupnim rezultatima, pogledajte u prilogu ili pritisnite opširnije.

10
okt2018

Obuka u rukovanju naoružanjem

  Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 30.10.2018. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-20137-33, Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad". Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292...

05
okt2018

Obavještenje - Upis 2018

Obavještavaju se svi kandidati/kinje (74 kandidata/kinje ) koji su na spisku za polaganje usmenog dijela psihološkog testiranja - intervju da dodju na Policijsku akademiju dana 08.10.2018. godine u vremenu od 08:00 do 11:00 časova, sa ciljem potpisivanja saglasnosti za provjeru dostojnosti za obavljanje poslova u policiji.   Grupe za psihološko...

03
okt2018

Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

   JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15...

 • Završen VI kurs za Komunalnu policiju

  1508
  Dana 08.04.2016. godine shodno Programu za Stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka završena je obuka VI grupe polaznika/ca. Kurs je realizovan u periodu od 07. marta do 08. aprila 2016. god. u prostorijama Policijske akademije. Kurs je pohađalo: 29 polaznika (iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Šavnika, Rožaja, Berana, Ulcinja, Kolašina i Danilovgrad).
 • Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

  1350
  JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.
 • Obavještenje - VII grupa polaznika za zanimanje Komunalni policajac

  1572
  Dana, 18.04.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za sedmu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je Safet Kočan. Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije.

 

 

Obuka

03
okt2018

Javni poziv za prijem pol...

   JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa P...

03
okt2018

Obavještenje o početku re...

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (112.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno z...

23
avg2018

Obavještenje

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VI kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja p...

22
avg2018

Obavjestenje

Obavještavamo zainteresovane kandidate da se kurs Zaštitar/ka lica i imovine koji je bio planiran za 27.08.2018. odlaže za 03.09.2018.godine.

04
avg2018

Obavještenje o početku re...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (111.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

05
maj2018

Početak obuke za XI grupu...

 Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavez...

Zaštitari

03
okt2018

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (112.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno z...

23
avg2018

Obavještenje

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VI kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja p...

22
avg2018

Obavjestenje

Obavještavamo zainteresovane kandidate da se kurs Zaštitar/ka lica i imovine koji je bio planiran za 27.08.2018. odlaže za 03.09.2018.godine.

04
avg2018

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (111.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

04
apr2018

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (šesti kurs). Početak osposobljavanja z...

07
mar2018

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (109.kurs), Početak osposobljavanja za nav...

Komunalna

03
okt2018

Javni poziv za prije...

   JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa P...

05
maj2018

Početak obuke za XI...

 Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavez...

17
apr2018

Javni poziv za prije...

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

10
nov2017

Početak obuka za des...

  Dana, 13.11.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su o...

10
okt2017

Javni poziv za prije...

U VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

07
apr2017

Početak obuka za dev...

Dana, 10.04.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su o...

Upis

19
okt2018

Konačni rezultati testa fizičk...

Konačni rezultati su prikani u tabelama koje možete pogletati preko linka u prilogu. Muškarci - https://goo.gl/5w2Nst U skladu sa članom 42 Pravilnika, tri kandidata nijesu ispunili uslove i...

19
okt2018

Rezultati testa: Trčanje na 15...

Da bi pogledali ostvarene rezultate, pritisnite opširnije.

18
okt2018

Specijalistički ljekarski preg...

Obavještavaju se kandidati da će se dodatne pretrage obaviti dana 19.10.2018. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad i KC Podgorica. Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju u 07,40h i i sa...

17
okt2018

Test fizičke spremnosti - Trča...

  Testiranje će se obaviti 18.10.2018. godine u kasarni „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu. Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju i sa sobom ponijeti ličnu kartu ili vozačku dozvol...

17
okt2018

Rezultati specijalističkih lje...

  Na osnovu rezultata nalaza i specijalističkih zdravstvenih pregleda, obavještavamo Vas da šest kandidata nije zadovoljilo uslove predviđene Pravilnikom, dok je 5 kandidata upućeno na dodat...

12
okt2018

Specijalistički ljekarski preg...

  Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti 15. i 16.10.2018. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad. U okviru ovih pregleda vrši se i laboratorijsko ispiti...