03.09.2018. godine počinje nastava za polaznike 11 generacije polaznika obrazovnog programa za zanimanje policajac/ka. Polaznici su dužni doći na Akademiju 02.09.2018. godine, najkasnije do 19:00 časova.