1. KRIMINALISTIKA

MENTOR:LJUBIŠA KOKOVIĆ, PREDSJEDNIK KOMISIJE IVANOVIĆ MILENA, STALNI ČLAN NEDOVIĆ SNEŽANA

17.07.2019. godine u 08:00 časova, učionica 5

 1. KNEŽEVIĆ FILIP
 2. ALEKSANDRA PEKOVIĆ
 3. BUĆKOVIĆ VESELINKA    
 4. VLAHOVIĆ NIKOLA
 5. DRLJEVIĆ MILOŠ

     18.07.2019. godine u 08:00 časova, učionica 5

 1. PAVIĆEVIĆ TEODORA
 2. PEJOVIĆ MILIĆ
 3. VRATNICA BUDIMIR  
 4. ĐURIŠIĆ MARIJA
 5. DRAGOVIĆ JOVAN

 

 1. KRIMINALISTIKA

MENTOR: VELJKO TMUŠIĆ, PREDSJEDNIK KOMISIJE IVANOVIĆ: MILENA, STALNI ČLAN: VLADAN POPOVIĆ

     16.07.2019. godine u 08:00 časova, kabinet kriminalistike

 1. NIKOLIĆ DRAGIŠA
 2. PETROVIĆ NOVO
 3. TADIĆ ŽELJKO
 4. ZARUBICA TAMARA  
 5. MRAKOVIĆ MILOŠ
 6. MILOVIĆ IVAN
 7. DŽUDOVIĆ LAZAR
 8. MARINOVIĆ MILOŠ

  

 1. KRIMINALISTIKA

MENTOR: VELIMIR RAKOČEVIĆ, PREDSJEDNIK KOMISIJE:LJUBIŠA KOKOVIĆ, STALNI ČLAN: SNEŽANA NEDOVIĆ

20.07.2019. godine u 08:00 časova, učionica broj 5

 1. GUBERINIĆ ANĐELA
 2. ĐUKANOVIĆ MILADIN

 

 1. GRANIČNA KONTROLA I STRANCI

MENTOR: DEJAN BOJIĆ, PREDSJEDNIK KOMISIJE: NIKOLA AŠANIN, STALNI ČLAN: LJUBIŠA KOKOVIĆ

16.07.2019. godine u 08:00 časova, učionica 5

 1. BRAJKOVIĆ RENATA
 2. DRAGUTINOVIĆ VUK
 3. RADULOVIĆ FILIP  
 4. VUKOVIĆ MARKO
 5. VRAČAR NIKOLINA
 6. ŠĆEKIĆ ALEKSANDAR

 

 1. POLICIJSKO PRAVO, POLICIJSKI POSLOVI OVLAŠĆENJA I DUŽNOSTI

MENTOR: MIODRAG JOVOVIĆ , PREDSJEDNIK KOMISIJE MLADEN BULATOVIĆ, STALNI ČLAN:NIKOLA AŠANIN

19.07.2019. godine u 08:00 časova, kabinet kriminalistike

 1. DŽAKOVIĆ NIKOLA
 2. STOJANOVIĆ MITAR
 3. JOVANOVIĆ KRSTO
 4. MIJATOVIĆ DRAGAN
 5. REBRONJA BORIS
 6. MARKOVIĆ JOVANA
 7. RADMANOVIĆ NEMANJA
 8. PALAVRTIĆ MERIS
 9. ĐALOVIĆ FILIP
 10. RAKOČEVIĆ MARKO

20.07.2019. godine u 08:00 časova, kabinet kriminalistike

 1. ŠĆEKIĆ MILOŠ
 2. JANIČIĆ NIKOLA
 3. DELIĆ NEMANJA
 4. ZEJAK DEJAN
 5. KOVAČEVIĆ PREDRAG
 6. MARKOVIĆ MLADEN
 7. DRAGOVIĆ PAVLE
 8. MEKIĆ ADNAN
 9. BECIĆ ELDIN
 10. CANOVIĆ NEDŽAD

 

 1. BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA

MENTOR: SOKIĆ RADIVOJE, PREDSJEDNIK KOMISIJE NIKOLA AŠANIN, STALNI ČLAN GORAN ĐURĐEVAC

17.07.2019. godine u 08:00 časova, kabinet kriminalistike

 

 1. RUGOVAC FASMIR
 2. ŠLJIVANČANIN MARKO
 3. VUKANIĆ PREDRAG
 4. KNEŽEVIĆ BALŠA
 5. JANJUŠEVIĆ JOVANA
 6. KASALICA ALEKSANDAR

18.07.2019. godine u 08:00 časova, kabinet kriminalistike

 1. VUKIĆEVIĆ IVAN
 2. ŠESTOVIĆ BOŽO
 3. GOGIĆ SUZANA
 4. JOVANČEVIĆ STEFAN
 5. KALAČ EDVIN

20.07.2019. godine u 08:00 časova, kabinet broj 5

 1. POPARA EMRAH