95764361 1705154496291486 8586992638186487808 o

Vebinar na kojem će učestvovati polaznici 12. generacije Policijske akademije na temu „Ekološki aspekti deponovanja i tretmana komunalnog otpada u centralnoj regiji Crne Gore“ biće održan u petak, 8. 5. 2020. Predavači će biti predstavnici preduzeća Deponija d. o. o. Podgorica: Arsenije Boljević – izvršni direktor, Jovan Rabrenović – pomoćnik izvršnog direktora za ekonomsko-pravne poslove i Ratko Pavićević – rukovodilac Radne jedinice za tretman komunalnog otpada.

U okviru predavanja na navedenu temu biće predstavljena organizaciona struktura Deponije, kao i opis rada i tehničke karakteristike sanitarnih kada, regionalnog reciklažnog centra, pogona za tretman procjednih voda, pogona za reciklažu vozila van upotrebe.

Bavljenje ekološkim temama je od izuzetnog značaja i na globalnom i na lokalnom nivou. Zadatak društva u cjelini je da bude usmjereno na zaštitu prirode i unaprijedi edukaciju o ovoj temi.