viber image 2020 04 14 10 59 21

Prema podacima NVO “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić”, poslednjih mjesec dana bilježi se očekivan porast broja slučajeva nasilja u porodici u odnosu na prethodni period. Ovo znači da pored problema pandemije, imamo i dodatni problem, koji svakako utiče na psihofizičko zdravlje članova porodice u kojoj se javlja.

Imajući u vidu potrebu da policija konstantno unaprjeđuje znanje vezano za rad sa žrtvama nasilja, Policijska akademija Danilovgrad će u saradnji sa NVO “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić” realizovati dva vebinara na ovu temu. Polaznici će se edukovati o oblicima porodičnog nasilja, značaju rane intervencije i procedurama u ovakvim slučajevima. Vebinari su namijenjeni polaznicama i polaznicima 12. generacije i biće realizovani 15. i 16. aprila 2020. godine, odnosno 22. i 23. aprila 2020. godine.