Zahthev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti.

Opis predmeta javne navavke - Usluge vazdušnog prevoza. 

Zahtjev se nalazi u prilogu