U VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.

Program stručnog osposobljavanja za vršenje poslova komunalne policije i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije i obrazac za prijavu možete preuzete ovdje .


Stručno osposobljavanje će se realizovati u prostorijama JU VSŠ “Policijska akademija” u trajanju od 25 radna dana. Svi polaznici imaju pravo na smještaj na bazi punog pansiona za vrijeme trajanja cjelokupne obuke, obračunato prema važećem Troškovniku Policijske akademije. Troškovnik možete preuzeti ovdje .

Osposobljavanje desete grupe polaznika počinje 13. novembra 2017. godine u 08:00h.

Osposobljavanje će se nastaviti u kontinuitetu u skladu sa potrebama za osposobljavanje komunalnih policajaca/ki.


Od polaznika se očekuje da popune prijavni obrazac i da isti proslijede Policijskoj akademiji najkasnije do 08.11.2017. godine, kako bi Policijska akademija sagledala prijave polaznika.


Spisak polaznika biće objavljen na sajtu Policijske akademije 10.11.2017 godine.

Za sve detaljnije informacije možete se obratiti:
Nenad Vojinović
telefon +382 67 285 464;
E-mail: nenad.vojinovic@yahoo.com

Dana, 10.04.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka.


Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji.

Domaćin ove obuke je Damir Zejnilović.

 

Budva

 1. Aleksandar Mijatović
 2. Bojana Doljanica
 3. Vanja Ašanin
 4. Radule Femić
 5. Nenad Bugarčić
 6. Mladen Jokić
 7. Slobodan Maslak
 8. Vuk Đurišić
 9. Darko Čelebić
 10. Marko Vukanović
 11. Stefan Vukosavović

Kolašin

 1. Boško Šuković  

Kotor

 1. Aleksandrar Vučetić

Plav

 1. Alen Radončić

Pljevlja

 1. Dušan Čavić
 2. Marko Ćirović
 3. Saša Komadanović
 4. Almira Alikavazović

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.