Dana, 10.04.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka.


Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji.

Domaćin ove obuke je Damir Zejnilović.

 

Budva

 1. Aleksandar Mijatović
 2. Bojana Doljanica
 3. Vanja Ašanin
 4. Radule Femić
 5. Nenad Bugarčić
 6. Mladen Jokić
 7. Slobodan Maslak
 8. Vuk Đurišić
 9. Darko Čelebić
 10. Marko Vukanović
 11. Stefan Vukosavović

Kolašin

 1. Boško Šuković  

Kotor

 1. Aleksandrar Vučetić

Plav

 1. Alen Radončić

Pljevlja

 1. Dušan Čavić
 2. Marko Ćirović
 3. Saša Komadanović
 4. Almira Alikavazović