Dana 08.04.2016. godine shodno Programu za Stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka završena je obuka VI grupe polaznika/ca.

Kurs je realizovan u periodu od 07. marta do 08. aprila 2016. god. u prostorijama Policijske akademije.

Kurs je pohađalo: 29 polaznika (iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Šavnika, Rožaja, Berana, Ulcinja, Kolašina i Danilovgrad).

Cilj programa obrazovanja je osposobljavanje komunalnih policajaca/ki za obavljanje poslova i primjenu ovlašćenja komunalne policije:

• obezbjeđenje vladavine prava na lokalnom nivou;
• održavanje i obezbjeđenje komunalnog reda;
• pravilna primjena ovlašćenja komunalne policije;
• poštovanje i zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda;
• upoznavanje i razumijevanje organizacije i uloge komunalne policije;
• razvijanje socijalnih vještina i sposobnosti komunikacije;
• upoznavanje tehničkih i drugih sredstava i opreme koja se koristi u izvršavanju zadataka, pravilna i bezbjedna upotreba prilikom primjene ovlašćenja komunalnog policajca.