JAVNA USTANOVA VIŠA STRUČNA ŠKOLA "POLICIJSKA AKADEMIJA"

Božova glavica bb

Danilovgrad

Crna Gora

 

DIREKTOR

DSC 4659

Boban Šaranović

Tel: 020 812 527

Fax: 020 812 527

e-mail: skolamup@t-com.me

e-mail: direktor@policijskaakademija.me

 

Pomoćnica direktora

Tanja Tripović

Tel: 020 812 520

e-mail: tanja.tripovic@t-com.me

 

Sekretar

Ljubiša Pejović

e-mail: sekretar@policijskaakademija.me

 

Služba finansija

Tel: 020 813 282

e-mail:smilja.janjusevic@t-com.me

e-mail: finansije@policijskaakademija.me

Postavite pitanje

Required *