Danas je Policijska akademija bila domaćin novom menadžeru programa ICITAP pri Američkoj ambasadi, gospodinu Stevenu Monacu i saradnicima. Gospodin Monaco je razgovarao sa direktorom Akademije, gospodinom Bobanom Šaranovićem o daljoj saradnji Akademije sa Američkom ambasadom, kroz program ICITAP. Na početku sastanka direktor Šaranović je poželio dobrodošlicu prisutnima, a zatim je kratko predstavio Policijsku akademiju, istorijat, kapacitete i planove za budući razvoj, sa posebnim akcentom na dobru saradnju sa kancelarijom ICITAP-a, koja datira od samih početaka ove ustanove. Direktor Akademije govorio je o izuzetnim kapacitetima ustanove na čijem je čelu, te o planovima centralizacije obrazovnog programa za sektor bezbjednosti.

icitap donacija

 

Četrnaestog juna 2019. godine je završena obuka u sklopu EUROL II projekata EU za podršku vladavini prava u Crnoj Gori, koji se sprovodi u saradnji sa Policijskom akademijom i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Obrađivale su se teme vezane za finansijske istrage, i posebno – oduzeta imovina stečena nelegalnim putem. Obuku su pohađali učesnici iz institucija: Uprave policije, Uprave carina, Agencije za borbu protiv korupcije i pranja novca, ali i sudstva i državnog tužilaštva.

Ova obuka je projektovana u saradnji sa međunarodnim ekspertima iz Guarda di Finanza iz Italije. U njenom sprovođenju su učestvovali tri italijanska i jedan crnogorski stručnjak.

 

 

Polaznici Policijske akademije su  u periodu od 03-05.05. uzeli učešće na VII turniru u preciznom streljaštvu koji je veoma uspješno organizovan na strelištu u Stobreč u Splitu.  Učešće su uzeli Krgović Aleksandar, Kos Arijan, Vuković Miljan, Vukčević Neonila, Keljanović Marija i Pejović Nina kao i vođa ekipe, nastavnik Pavle Vratnica.

Ekipa Policijske akademije u strelja­štvu je učestvovala je na medjunarodnom ta­kmičenja "Memorijal Matko Maršić" koje je realizovano u Zagr­ebu od 22.3. do 25.3.2019 u organizaciji Policijske akademije iz Zagreba.

Ekipu Policijske aka­demije su sačinjavali učenici Đalović Fi­lip , Kalač Edvin i Pavle Vratnica nasta­vnik na predmetu nao­ruzanje sa nastavom gadjanja. 

Na takmičenju je uče­stvovalo 110 takmiča­ra i 24 ekipe iz više evropskih zemalja. Ekipa Policijske ak­ademije zauzela je 6 mjesto u ekipnom pl­asmanu.

 

 

Ambasada SAD u Podgorici i ICITAP su organizovali studijsku posjetu Kaliforniji na temu borbe protiv trgovine ljudima za predstavnike sudstva, državnog tužilaštva, Uprave policije, Uprave za inspekcijske poslove, Policijske akademije i drugih državnih organa koji čine sastavni dio borbe protiv ovog fenomena u Crnoj Gori.​ Direktor Boban Šaranović je uzeo učešća u studijskoj posjeti gdje se susreo sa predstavnicima niza američkih institucija, razmijenio iskustva i preporuke, i dogovorio nove obuke iz ove oblasti. Tokom posjete imali su priliku vidjeti i posebnu, operativnu jedinicu udruženih civilno-vojnih snaga namijenjenoj borbi protiv trgovine ljudima. 

Proteklog mjeseca Policijska akademija je imala nekoliko zvaničnih posjeta predstavnika međunarodnih organizacija sa ciljem uspostavljanja i jačanja saradnje na polju obrazovanja službenika Uprave policije i bezbjednosnog sektora uopšte. Akademiju su, između ostalih, posjetili predstavnici Ambasade Republike Turske u Crnoj Gori, kolege iz Policijske akademije iz Peskare, Italija, predstavnici Instituta Sirakuza koji sprovode regionalni projekat usmjeren ka jačanju kapaciteta u borbi protiv kriminala, kao i predstavnici EURoL2 projekta sa kojim akademija već ostvaruje uspješnu saradnju.

Prvog februara 2019. je završen prvi od tri modula obuke za prvu grupu polaznika u sklopu EURoL II projekata EU za podršku vladavini prava u Crnoj Gori, koji se sprovodi u saradnji sa Policijskom akademijom i Centrom za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu. Tema petodnevnog seminara su bile finansijske istrage i oduzeta imovina stečena nelegalnim putem. Prisustvovalo je 20 učesnika iz različitih institucija, uključujući Upravu policije, Upravu Carina, Agenciju za borbu protiv korupcije i pranja novca, sudstva i državnog tužilaštva.

Sljedeći moduli će se održati u naredna dva mjeseca i kasnije se nastaviti na naprednim seminarom u Italiji u julu ove godine Na otvaranju seminara učesnicima su se, osim predstavnika EURoL II projekta, direktora Policijske akademije, šefa kancelarije INTERPOL-a u Upravi policije i predsjednice Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, obratili i predstavnica Delegacije EU, kao i ambasador Italije u Crnoj Gori Luca Zelioli.

Važno je napomenuti da je obuka osmišljena u saradnji sa međunarodnim ekspertima iz Guarda di Finanza, Italija i da su za potrebe ove obuke angažovana tri italijanska i jedan crnogorski stručnjak. Sljedeći trening planiran je za period od 25. februara do 1. marta.

Dana 28.01.2019.u prostorijama Policijske akademije u Danilovgradu predstavnik EURoL II projekta  gospodin Antonio Molinaro  i direktor Policijske akademije gospodin Boban Šaranović su potpisali Memorandum o saradnji kojim su započeli  niz od šest radionica na temu “Finansijske istrage i oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću“ . Radionice će se održavati u prostorijama akademije. Predavači su međunarodni eksperti iz Guardia di Finanza, Italija dok su učesnici predstavnici državnih institucija koje se bore protiv ovog oblika kriminala.

U periodu 13-16. oktobra 2018. godine direktor Akademje je bio u posjeti Državnom univerzitetu "Mateja Bel" u Banskim Bistricama, Slovačka. Akademija ima potpisan Sporazum o saradnji te je razgovarano na temu proširivanja saradnje između dvije ustanove. Takođe, organizovana je posjeta Fakultetu bezbjednosti u Košicama.

EUROL2

U okviru projekta EUROL2 Policijska akademija Danilovgrad je 26.11.2018. primila međunarodnu delegaciju sastavljenu od predstavnika iz Škole za Privrednu i finansijsku policiju pri Finansijskoj policiji Italije (Scuola Tributaria, Guardia di Finanza) i stranih eksperata koji vode projekat EUROL2. Predmet posjete je razmjena iskustava ovih obrazovnih ustanova, polja moguće saradnje i organizovanje obuka iz oblasti finansijkih istraga za službenike Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, pravosuđa i ostalih državnih institucija koje se bave ovom problematikom. Sastanak je bio radnog karaktera i na obostranu korist u cilju uspostavljanja saradnje i konkretnih aktivnosti.

CEPOL

U okviru saradnje sa Evropskim policijskim koledžom, CEPOL, Policijska akademija je ove godine uključila dva nastavnika u Razmjenu i to u periodu od 27.maja do 02. juna.  Nastavnik policijskih poslova Nikola Ašanin je posjetio Fakultet za javnu bezbjednost u Vilinusu, dok je nastavnik naoružanja Pavle Vratnica bio gost u Republikanskoj Nacionalnoj Gardi  (GNR) u Lisabonu. Za vrijeme boravka oni su se upoznali sa litvanskim i portugalskim obrazovnim sistemom u sektoru bezbjednosti. Ovih dana su u posjeti Akademiji njihovi domaćini: Danguole Sentnuele, rukovodilac departmana za graničnu policiju i nastavnik na Fakultetu za javnu bezbjednost i Dinarte Santos, nastavnika gađanja u Republikanskoj nacionalnoj gardi i za njih je pripremljen program posjeta Upravi policije, Azilu, Prihvatilištu za strance, ganičnoj policiji itd.

ICT koordinator Policijske akademije i e-net meandžer za CEPOL za Crnu Goru Nikola Rovčanin učestvovao je na 11. sastanku E-net menadžera, koji je održan u Budimpešti u periodu od 29.maja do 1.juna 2018.godine.

Sasanku su prisustvovali eNet menadzeri zemalja clanica, kanditata i EU organizacija.

Na sastanku se govorilo o novoj nadogradnji Cepolove platforme za online ucenje, mogucnostima koje sluzbenici MUP-a, UP, MVP, Carine, Sudstvo, Tuzilastvo, Ministarstvo odbrane, ZIKS i drugi mogu iskoristiti u sopstvenoj edukaciji i napredovanju. Kroz online module, kurseve, vebinare, elektronsku bibiloteku i dr.

Cepolova platforma posjeduje 24 online kursa koji svaki registovani polaznik moze pohadjati i preko 340 snimljenih vebinara. Stalno se dodaju novi koje polaznici mogu pratiti uzivo postavljati pitanja i komunicirati sa eminentnim predavacima iz Evrope. Za online kurseve i webinare polaznici dobijaju sertifikat.

Kadeti Policijske akademije, Milica Filipović i Đuro Bojić posjetili su Policijsku školu u Segedinu u periodu od 27.do 31.maja 2018.godine. Policijska akademija ima potpisan Sporazum o saradnji sa Školom u Segedinu, kojim je , između ostalog definisana i razmjena studenata. Za vrijeme boravka, kadeti su imali prilike da se upoznaju sa teorijskim i praktičnim dijelom nastave u ovoj školi, sa posebnim osvrtom na granicu i migrante. Pored kadeta iz Policijske akademije, u posjeti Segedinu bili su i kadeti iz Litvanije.

 

https://www.linkedin.com/pulse/next-milestone-hungarianmontenegrin-cooperation-gabor-kemeny-ll-m-

 

Predstavnik Policijske akademije izlagao na konferenciji "Regionalna saradnja u suzbijanju prekogranicnog kriminala: savremeni izazovi terorizma i migrantske krize"

Rukovodilac Sektora za stručno osposobljavanje i specijalističko usavršavanje, Mladen Bulatović, uzeo je učešće na regionalnoj konferenciji pod nazivom "Regionalna saradnja u suzbijanju prekogranicnog kriminala: savremeni izazovi terorizma i migrantske krize", koja je održana 22-23.maja 2018.godine u Bijeljini. Konferenciju je organizovala Kriminalističko-policijska akademija iz Beograda, a pod pokroviteljstvom Hans-Zajdel Fondacije. Gospodin Bulatović je predstavio rad na temu “Terorizam u Crnoj Gori”.

 

Od 2011.godine Policijska akademija ima potpisan Sporazum o saradnji sa Evropskim policijskim koledžom (CEPOL). Sporazumom su definisane oblasti saradnje: učešće kontakt tačaka na sasatancima CEPOL-a, učešće policijskih službenika i drugih službenika bezbjednosnog setora, kao i tužilaca i sudija u rezidentnim kursevima Koledža, razmjena najboljih praksi sa zemljama Evropske Unije i druge. Policijska akademija u CEPOL-u ima status posmatrača. Do sada je neznatan broj kurseva bio plaćen za zemlje koje su u pretpristupnim pregovorima, ali se od skorije situacija izmijenila, tako da se prilikom učešća u seminarima, učesnicima iz Crne Gore plaćaju avio karte, a za neke kurseve i ostali troškovi. Ova politika je dovela do porasta broja učesnika u kursevima, pa tako ove godine imamo četiri službenika u Razmjeni, koja je skoro u potpunosti finansirana od strane Koledža, devet službenika (jedan predavač sa Policijske akademije, dva tužioca i šest policijskih službenika) koji pohađaju rezidentne kurseve i jednog eksperta za rezidentni kurs. U skladu sa pomenutom politikom, kroz novi Sporazum, koji je potpisan u ovoj godini, za Crnu Goru je otvoreno pet besplatnih mjesta na rezidentnim kursevima. U 2018. kontakt tačka za CEPOL prisustvovala je sastanku na kojem se govorilo o projektu UNODC/CEPOL, koji kreće krajem maja tekuće godine, a odnosiće se na finansijske istrage. Zatim, prostorije CEPOL-a je posjetila delegacija Policijske akademije u sastavu direktor i instruktor. Na sastankuje bilo riječi o modalitetima dalje saradnje, sa naglaskom na e-learning, kao i o dosadašnjim postignućima i realizaciji sporazuma. Takođe planirano je učešće e-net menadžera za CEPOL u Crnoj Gori na sastanku e-net menadžera, koji će se održati u junu u Budimpešti. Očekujemo da će interesovanje za CEPOL-ove aktivnosti porasti u narednim godinama, s tim što ulaskom u Evropsku Uniju obezbjeđujemo punopravo članstvo u ovoj Agenciji.

Direktor Policijske akademije, Boban šaranović i instruktor na predmetu Policijski poslovi, dužnosti i ovlašćenja, Miodrag Jovović posjetili su policijske obrazovne institucije u Budimpešti i Segedinu u periodu od 6. do 9. maja 2018.godine. Tom prilikom delegacija se sastala sa predstavnicima CEPOL-a, Međunarodnog centra za obuku (ILEA), Nacionalnog univerziteta za javnu upravu i Policijske škole u Segedinu. Na sastancima je bilo riječi o dosadašnjoj saradnji, a planirane su i buduće aktivnosti. Ovu studijsku posjetu podržala je Misija OEBS-a za Crnu Goru, koja je i prethodnih godina svesrdno podržavala saradnju Policijske akademije sa ovim institucijama.

EUROL2

Na Policijskoj akademiji se u period od 10.do 11- realizuje obuka “Ekstradicija- praktični slučajevi”. Ovo je prva od tri obuke koje će se realizovati u 2018.godini u okviru projekta EUROL2, a na temu međunarodne pravosudne saradnje. U uvodnom dijelu govorili su Ognjen Mitrović iz Ministarstva pravde, Mladen Bulatović, Policijska akademija i Antonio Molinari, projekat EUROL2 ((Podrška Evropske unije vladavini prava). Eksperti na seminaru su Giannicola Sinisi, pomoćnik državnog tužioca u Apelacionom sudu u Rimu i Miloš Bašović, sudija Višeg suda u Podgorici.  Obuci prisustvuju 22 policijska službenika iz Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju Interpol - Europol – Sirene i centara i odjeljenja bezbjednosti Uprave policije.

Direktor Policijske akademije, Boban Šaranović prisutvovao 7. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Novi trendovi u borbi protiv terorizma i ekstremizma", koju je organizovala mreza policijskih  institucija INTERPA. Konferencija je održana u Dohi, Katar, u periodu od 2.do 4.aprila 2018. Pored konferencije članovi Upravnog odbora asocijacije, čiji je Akademija član, održali su sastanak na kojem je planirana 8.međunarodna konferencija.

DSC 2391 preview

Pavle Vratnica, nastavnik na predmetu “Naoružanje sa nastavom gađanja” pohađao je međunarodnu obuku “Oružje u kontekstu organizovanog kriminala i terorizma”, koju je organizovao CEPOL u periodu od 2.do 6. aprila u mjestu Aranjuez u Španiji.  Obuci je  prisustvovalo 35 policijskih službenika i trenera policijskih obrazovnih institucija iz Evrope, Zapadnog Balkana i Afrike.

copo

Nastavnici Policijske akademije, Miodrag Jovović, Pavle Vratnica, Nikola Rovčanin i Boško Ilić posjetili su Centar za osnovno policijko obrazovanje u Sremskoj Kamenici u periodu od 29. do 30.marta 2018. godine. Cilj posjete bio je upoznavanje sa pripremom i snimanjem scenarija koji se realizuju u filmskoj streljani, a u okviru predmeta "Naoružanje sa nastavom gađanja", "Policijsko pravo, poslovi, dužnosti i ovlašćenja" i “Psihologija”. Policijska akademija i Centar za osnovnu policijsku obuku ostvaruju dugogogdišnju uspješnu saradnju, tako da je i navedena studijska posjeta uspješno realizovana. Znanja koja su nastavnici prikupili ovom prilikom biće korisna za realizaciju praktične nastave.

Nastavnik na predmetu Kriminalistika, Damir Zejnilović, učestvovao je na konferenciji “Borba protiv trgovine ljudima- Identifikacija, istraga i krivično gonjenje” koja je realizovana uz podršku TAIEX-a, u Budvi u periodu od 27. do 29.marta 2018.godine. Teme koje su obrađivane na Konferenciji su:

  • Nacionalni mehanizmi u borbi protiv trgovine ljudima;
  • Krivičnoprocesni aspekat borbe protiv trgovine judima;
  • Saradnja policije i tužilaštva u prikupljanju informacija i dokaza neophodnih za podizanje optužnice;
  • Međunarodna saradnja itd.

Nastavnik Zejnilović predstavio je obuke koje se sprovode na Policijskoj akademiji na temu borbe protiv trgovine ljudima.

Instruktor na predmetu Kriminalistika, Ljubo Koković, izvodio je praktičnu obuku, koju je realizovao EXBS program američke ambasade, a koja je održana na graničnom prelazu Debeli brijeg od 27-28 marta 2018. godine. Obuka je imala za cilj pravilno rukovanje opremom koju je donirao EXBS Policijskoj akademiji i koja se koristi na graničnim prelazima. Obuku je pohađalo 22 službenika Granične policije i Uprave carina koji rade na GP Debeli brijeg. Instruktor je ranije prošao nekoliko specijalističkih obuka za opremu koje je organizovao EXBS.

Nastavnik na predmetu Policijski poslovi, ovlašćenja i dužnosti, Mladen Bulatović i akademci Zorana Janjušević i Predrag Vukanić učestvovali su na seminaru „Bezbednost za sve“, koji je održan na Kopaoniku 19-23.03.2018.godine. Seminar je realizovala Asocijacija studenata fakulteta bezbjednosti u Beogradu. Nastavnik Bulatović predstavio je prisutnima metode i način obuke policijskih službenika u Crnoj Gori. Ovi susreti koji se organizuju svake godine planirani su kao skup izlaganja namijenjen kadetima i studentima policijskih obrazovnih ustanova Republike Srbije i regiona, kao i razvijanju saradnje ovih obrazovnih ustanova.

Memorandum

Danas su direktor  JU VSŠ “Policijska akademija”, Boban Šaranović i direktor Policijske akademije Albanije, Bibil Memaj, potpisali Sporazum o saradnji. Sporazum se odnosi prije svega na saradnju u oblasti obuke kroz stručno, specijalističko i osnovno obrazovanje policije. Ovim sporazumom definiše se razmjena studenata, nastavnog kadra i osoblja dvaju  institucija u cilju savjetovanja, mentorstva i razmjene programa obuke, zatim implementacija novih elektronskih platformi i drugih oblika inovativnog učenja, te stručno usavršavanje u oblasti bezbjednosti.

Očekuje se da će saradnja podstaći razvoj zajedničkih projekata i organizaciju naučno-istraživačkih aktivnosti od zajedničkog interesa.

2P6A3659 Copy

U periodu od 29-31. maja 2017. godine, na Policijskoj akademiji je održana obuka pod nazivom “Modularni program obuke u oblasti međunarodne policijske saradnje”. Obuka se sastojala od šest modula koji su obrađivali različite teme iz predmetne oblasti. Obuci je prisustvovalo 17 polaznika, pripadnika Sektora kriminalističke, Sektora granične i Sektora policije opšte nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova/Uprave policije Crne Gore. Obuka je predviđena Akcionim planom za Pregovačko poglavlje 24, a nastavni plan i program za njenu realizaciju izrađen je u okviru tvining projekta: “Podrška usvajanju pravne tekovine Šengena”.

U hotelu “Podgorica”, u Podgorici, 21. i 22. decembra 2016. godine, odžana je regionalna konferencija „Unapređenje sistema prijema, napredovanja, obrazovanja i obuke policijskih službenika  u Crnoj Gori” koju su u saradnji organizovale Misija OEBSA u Crnoj Gori i Policijska akademija.

Konferenciji su prisustvovali učesnici iz policijskih obrazovnih institucija iz regiona i predstavnici crnogorskih institucija sa kojima Policijska akademija intenzivno sarađuje u oblasti obrazovanja i obuke: predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije Crne Gore, Ministarstva prosvjete, Centra za stručno obrazovanje, ZIKS-a, Vojske Crne Gore i drugih.

Tokom konferencije govorilo se o uspostavljanju institucionalno pravne veze između Policijske akademije i Ministarstva unutrašnjih poslova / Ministarstva prosvjete, unapređenju normativnog okvira i usklađivanju rada sa EU standardima, strategiji razvoja sistema obrazovanja i obuka za potrebe Uprave policije  - dodatnom poboljšanju osnovnog  i razvoju visokog policijskog obrazovanja, kao i o stručnom i specijalističkom  usavršavanju.

Policijska akademija se i ovim putem zahvaljuje predstavnicima institucija na aktivnom učešću i datom doprinosu u rješavanju važnih pitanja u vezi sa obrazovanjem i obukama policijskih i drugih službenika koji se bave sprovođenjem zakona u Crnoj Gori.

U srijedu i četvrtak, 21. i 22. decembra, u hotelu „Podgorica“, održaće se regionalna konferencija pod nazivom „Unapređenje sistema prijema, napredovanja, obrazovanja i obuke policijskih službenika  u Crnoj Gori”. Konferenciju organizuju Misija OEBS-a u Crnoj Gori i Policijska akademija, a učesnici će biti predstavnici Ministarstva prosvjete, Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policijei drugih institucija sa kojima Policijska akademija sarađuje u procesu obrazovanja i obuke, kao i predstavnici policijskih obrazovnih institucija iz regiona. 

U periodu od 12-16. decembra, u organizaciji Ambasade SAD – Programa EXBS, organizovana jwe obuka pod nazivom „Planiranje, organizacija i implementacija aktivnosti u vezi sa otkrivanjem i sprječavanjem krijumčarenja nelegalnog transporta van graničnih prelaza“. Obuku je pohađalo 15 službenika Sektora granične policije i jedan nastavnik sa Policijske akademije. Predavači na seminaru su bili: Leszek Maksymowicz i Artur Tyszko, pripadnici Granične straže u Poljskoj.

U ponedjeljak 12. decembra , u organizaciji Ambasade Sjedinjenih Američkih Država – Programa EXBS, počinje obuka pod nazivom „Planiranje, organizovanje i realizacije radnji koje se odnose na otkrivanje i zaustavljanje krijumčarenja van graničnih prelaza” namijenjena službenicima Sektora granične policije Uprave policije Crne Gore. Obuka se završava u petak 16. decembra.

Na Policijskoj akademiji je od 05.-09.12.2016. godine u organizaciji Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u okviru EXBS programa, a u saradnji sa Upravom policije, održan kurs pod nazivom “Organizacija kontrole lica i vozila tokom blokade puta sa ciljem sprječavanja nelegalnog transporta roba, materijala i supstanci, uključujući i oružje za masovno uništenje”. Obuku je pohađalo 13 polaznika, službenica  Sektora granične policije. Predavači na seminaru su bili Slawomir Debski i Piotir Mika (Centar za obuku granične policije Ketrzyn, Poljska).