Direktor Policijske akademije, Boban Šaranović, ulestvovao je na međunarodnoj IADLEST konferenciji , koja je održana u Bostonu, 20-23.maja 2018.godine. IADLEST mreža predstavlja katalizator poboljšanja rada u bezbjednosnom sektoru. Ove godine je bila posvećena pitanjima menadžmenta u policijskim obrazovnim institucijama.