Instruktor na predmetu Kriminalistika, Ljubo Koković, izvodio je praktičnu obuku, koju je realizovao EXBS program američke ambasade, a koja je održana na graničnom prelazu Debeli brijeg od 27-28 marta 2018. godine. Obuka je imala za cilj pravilno rukovanje opremom koju je donirao EXBS Policijskoj akademiji i koja se koristi na graničnim prelazima. Obuku je pohađalo 22 službenika Granične policije i Uprave carina koji rade na GP Debeli brijeg. Instruktor je ranije prošao nekoliko specijalističkih obuka za opremu koje je organizovao EXBS.