Ekipa Policijske akademije u strelja­štvu je učestvovala je na medjunarodnom ta­kmičenja "Memorijal Matko Maršić" koje je realizovano u Zagr­ebu od 22.3. do 25.3.2019 u organizaciji Policijske akademije iz Zagreba.

Ekipu Policijske aka­demije su sačinjavali učenici Đalović Fi­lip , Kalač Edvin i Pavle Vratnica nasta­vnik na predmetu nao­ruzanje sa nastavom gadjanja. 

Na takmičenju je uče­stvovalo 110 takmiča­ra i 24 ekipe iz više evropskih zemalja. Ekipa Policijske ak­ademije zauzela je 6 mjesto u ekipnom pl­asmanu.