Direktor Policijske akademije, Boban šaranović i instruktor na predmetu Policijski poslovi, dužnosti i ovlašćenja, Miodrag Jovović posjetili su policijske obrazovne institucije u Budimpešti i Segedinu u periodu od 6. do 9. maja 2018.godine. Tom prilikom delegacija se sastala sa predstavnicima CEPOL-a, Međunarodnog centra za obuku (ILEA), Nacionalnog univerziteta za javnu upravu i Policijske škole u Segedinu. Na sastancima je bilo riječi o dosadašnjoj saradnji, a planirane su i buduće aktivnosti. Ovu studijsku posjetu podržala je Misija OEBS-a za Crnu Goru, koja je i prethodnih godina svesrdno podržavala saradnju Policijske akademije sa ovim institucijama.

EUROL2

Na Policijskoj akademiji se u period od 10.do 11- realizuje obuka “Ekstradicija- praktični slučajevi”. Ovo je prva od tri obuke koje će se realizovati u 2018.godini u okviru projekta EUROL2, a na temu međunarodne pravosudne saradnje. U uvodnom dijelu govorili su Ognjen Mitrović iz Ministarstva pravde, Mladen Bulatović, Policijska akademija i Antonio Molinari, projekat EUROL2 ((Podrška Evropske unije vladavini prava). Eksperti na seminaru su Giannicola Sinisi, pomoćnik državnog tužioca u Apelacionom sudu u Rimu i Miloš Bašović, sudija Višeg suda u Podgorici.  Obuci prisustvuju 22 policijska službenika iz Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju Interpol - Europol – Sirene i centara i odjeljenja bezbjednosti Uprave policije.

Direktor Policijske akademije, Boban Šaranović prisutvovao 7. Međunarodnoj konferenciji pod nazivom "Novi trendovi u borbi protiv terorizma i ekstremizma", koju je organizovala mreza policijskih  institucija INTERPA. Konferencija je održana u Dohi, Katar, u periodu od 2.do 4.aprila 2018. Pored konferencije članovi Upravnog odbora asocijacije, čiji je Akademija član, održali su sastanak na kojem je planirana 8.međunarodna konferencija.

DSC 2391 preview