Instruktor na predmetu Kriminalistika, Ljubo Koković, izvodio je praktičnu obuku, koju je realizovao EXBS program američke ambasade, a koja je održana na graničnom prelazu Debeli brijeg od 27-28 marta 2018. godine. Obuka je imala za cilj pravilno rukovanje opremom koju je donirao EXBS Policijskoj akademiji i koja se koristi na graničnim prelazima. Obuku je pohađalo 22 službenika Granične policije i Uprave carina koji rade na GP Debeli brijeg. Instruktor je ranije prošao nekoliko specijalističkih obuka za opremu koje je organizovao EXBS.

Nastavnik na predmetu Policijski poslovi, ovlašćenja i dužnosti, Mladen Bulatović i akademci Zorana Janjušević i Predrag Vukanić učestvovali su na seminaru „Bezbednost za sve“, koji je održan na Kopaoniku 19-23.03.2018.godine. Seminar je realizovala Asocijacija studenata fakulteta bezbjednosti u Beogradu. Nastavnik Bulatović predstavio je prisutnima metode i način obuke policijskih službenika u Crnoj Gori. Ovi susreti koji se organizuju svake godine planirani su kao skup izlaganja namijenjen kadetima i studentima policijskih obrazovnih ustanova Republike Srbije i regiona, kao i razvijanju saradnje ovih obrazovnih ustanova.