EUROL2

Na Policijskoj akademiji se u period od 10.do 11- realizuje obuka “Ekstradicija- praktični slučajevi”. Ovo je prva od tri obuke koje će se realizovati u 2018.godini u okviru projekta EUROL2, a na temu međunarodne pravosudne saradnje. U uvodnom dijelu govorili su Ognjen Mitrović iz Ministarstva pravde, Mladen Bulatović, Policijska akademija i Antonio Molinari, projekat EUROL2 ((Podrška Evropske unije vladavini prava). Eksperti na seminaru su Giannicola Sinisi, pomoćnik državnog tužioca u Apelacionom sudu u Rimu i Miloš Bašović, sudija Višeg suda u Podgorici.  Obuci prisustvuju 22 policijska službenika iz Odsjeka za međunarodnu policijsku saradnju Interpol - Europol – Sirene i centara i odjeljenja bezbjednosti Uprave policije.