EUROL2

U okviru projekta EUROL2 Policijska akademija Danilovgrad je 26.11.2018. primila međunarodnu delegaciju sastavljenu od predstavnika iz Škole za Privrednu i finansijsku policiju pri Finansijskoj policiji Italije (Scuola Tributaria, Guardia di Finanza) i stranih eksperata koji vode projekat EUROL2. Predmet posjete je razmjena iskustava ovih obrazovnih ustanova, polja moguće saradnje i organizovanje obuka iz oblasti finansijkih istraga za službenike Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije, pravosuđa i ostalih državnih institucija koje se bave ovom problematikom. Sastanak je bio radnog karaktera i na obostranu korist u cilju uspostavljanja saradnje i konkretnih aktivnosti.