Predstavnica Policijske akademije prisustvovala Sastanku zemalja Zapadnog Balkana u vezi projekta Razvoj kapaciteta u oblasti finansijskih istraga u jugoistočnoj Evropi.

Koordinatorka za međunarodnu saradnju i nacionalna kontakt tačka za CEPOL za Crnu Goru, Jelena Tomić prisustvovala je sastanku zemalja Zapadnog Balkana u vezi projekta Razvoj kapaciteta u oblasti finansijskih istraga u jugoistočnoj Evropi, koji će se realizovati pod okriljem UNODC-a i CEPOL-a. Sastanak je održan 23.02.2018. u prostorijama CEPOL-a u Budimpešti. Učešće u istom su uzele nacionalne kontakt tačke za CEPOL Republike Srbije, Crne Gore, Albanije, Republike Makedonije i Kosova* i kontak osobe imenovane od strane UNODC-a za ovaj specifični projekat (eskperti iz oblasti finansijskih istraga, pranja novca i organozovanog kriminala) iz istih zemalja.

Prisutni su se upoznali sa planom projekta, gdje će se prije svega uraditi procjena potrebe za obukama svake države, zatim razgovori sa predstavnicima institucija nadležnih za predmetne oblasti, a nakon toga obuka trenera u svakoj državi, kao i niz drugih aktivnost.

Planirano je da projekat traje dvije godine i da se za to vrijeme u svakoj zemlji uspostavi održiv sistem obuka, kako bi se efikasno odgovorilo na izazove koje predstavlja oblast finansijskih istraga.