Od 2011.godine Policijska akademija ima potpisan Sporazum o saradnji sa Evropskim policijskim koledžom (CEPOL). Sporazumom su definisane oblasti saradnje: učešće kontakt tačaka na sasatancima CEPOL-a, učešće policijskih službenika i drugih službenika bezbjednosnog setora, kao i tužilaca i sudija u rezidentnim kursevima Koledža, razmjena najboljih praksi sa zemljama Evropske Unije i druge. Policijska akademija u CEPOL-u ima status posmatrača. Do sada je neznatan broj kurseva bio plaćen za zemlje koje su u pretpristupnim pregovorima, ali se od skorije situacija izmijenila, tako da se prilikom učešća u seminarima, učesnicima iz Crne Gore plaćaju avio karte, a za neke kurseve i ostali troškovi. Ova politika je dovela do porasta broja učesnika u kursevima, pa tako ove godine imamo četiri službenika u Razmjeni, koja je skoro u potpunosti finansirana od strane Koledža, devet službenika (jedan predavač sa Policijske akademije, dva tužioca i šest policijskih službenika) koji pohađaju rezidentne kurseve i jednog eksperta za rezidentni kurs. U skladu sa pomenutom politikom, kroz novi Sporazum, koji je potpisan u ovoj godini, za Crnu Goru je otvoreno pet besplatnih mjesta na rezidentnim kursevima. U 2018. kontakt tačka za CEPOL prisustvovala je sastanku na kojem se govorilo o projektu UNODC/CEPOL, koji kreće krajem maja tekuće godine, a odnosiće se na finansijske istrage. Zatim, prostorije CEPOL-a je posjetila delegacija Policijske akademije u sastavu direktor i instruktor. Na sastankuje bilo riječi o modalitetima dalje saradnje, sa naglaskom na e-learning, kao i o dosadašnjim postignućima i realizaciji sporazuma. Takođe planirano je učešće e-net menadžera za CEPOL u Crnoj Gori na sastanku e-net menadžera, koji će se održati u junu u Budimpešti. Očekujemo da će interesovanje za CEPOL-ove aktivnosti porasti u narednim godinama, s tim što ulaskom u Evropsku Uniju obezbjeđujemo punopravo članstvo u ovoj Agenciji.