ICT koordinator Policijske akademije i e-net meandžer za CEPOL za Crnu Goru Nikola Rovčanin učestvovao je na 11. sastanku E-net menadžera, koji je održan u Budimpešti u periodu od 29.maja do 1.juna 2018.godine.

Sasanku su prisustvovali eNet menadzeri zemalja clanica, kanditata i EU organizacija.

Na sastanku se govorilo o novoj nadogradnji Cepolove platforme za online ucenje, mogucnostima koje sluzbenici MUP-a, UP, MVP, Carine, Sudstvo, Tuzilastvo, Ministarstvo odbrane, ZIKS i drugi mogu iskoristiti u sopstvenoj edukaciji i napredovanju. Kroz online module, kurseve, vebinare, elektronsku bibiloteku i dr.

Cepolova platforma posjeduje 24 online kursa koji svaki registovani polaznik moze pohadjati i preko 340 snimljenih vebinara. Stalno se dodaju novi koje polaznici mogu pratiti uzivo postavljati pitanja i komunicirati sa eminentnim predavacima iz Evrope. Za online kurseve i webinare polaznici dobijaju sertifikat.