Direktor Policijske akademije, Boban šaranović i instruktor na predmetu Policijski poslovi, dužnosti i ovlašćenja, Miodrag Jovović posjetili su policijske obrazovne institucije u Budimpešti i Segedinu u periodu od 6. do 9. maja 2018.godine. Tom prilikom delegacija se sastala sa predstavnicima CEPOL-a, Međunarodnog centra za obuku (ILEA), Nacionalnog univerziteta za javnu upravu i Policijske škole u Segedinu. Na sastancima je bilo riječi o dosadašnjoj saradnji, a planirane su i buduće aktivnosti. Ovu studijsku posjetu podržala je Misija OEBS-a za Crnu Goru, koja je i prethodnih godina svesrdno podržavala saradnju Policijske akademije sa ovim institucijama.