Nastavnik na predmetu Kriminalistika, Damir Zejnilović, učestvovao je na konferenciji “Borba protiv trgovine ljudima- Identifikacija, istraga i krivično gonjenje” koja je realizovana uz podršku TAIEX-a, u Budvi u periodu od 27. do 29.marta 2018.godine. Teme koje su obrađivane na Konferenciji su:

  • Nacionalni mehanizmi u borbi protiv trgovine ljudima;
  • Krivičnoprocesni aspekat borbe protiv trgovine judima;
  • Saradnja policije i tužilaštva u prikupljanju informacija i dokaza neophodnih za podizanje optužnice;
  • Međunarodna saradnja itd.

Nastavnik Zejnilović predstavio je obuke koje se sprovode na Policijskoj akademiji na temu borbe protiv trgovine ljudima.