Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 5. 6. 2020. godine u prostorijama Policijske akademije.

Potrebno je da svi zainteresovani kandidati donesu kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50,00 eura na ž.r. 535-18693-66 (svrha uplate: "obuka u rukovanju naoružanjem", primalac: "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad").

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292