Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se 3. 7. 2020. godine u prostorijama Policijske akademije.

Zainteresovani kandidati treba da donesu kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50,00 eura na ž.r. 535-18693-66,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac "JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba: Pavle Vratnica 067 184 292