Policijska Akademija u saradnji sa centrom za obuku granične policije Segedin- Mađarska, organizuje obuku na temu ''Postupanje u slučajevima otkrivanja grupa migranata''. Međunarodni predavači će svoje bogato iskustvo u radu sa migrantima podijeliti sa kolegama iz Crne Gore iz sektora granične policije. Obuku će pohađati 44 polaznika u periodu od 11. - 13.12.2019.godine i od 16. - 17. 12. 2019. godine u prostorijama Policijske akademije.
Cilj obuke je stvoriti i identifikovati vještine koje rezultiraju sigurnim i profesionalnim mjerama, izvršiti presretanje na efikasan način i kako se baviti velikom grupom imigranata u neočekivano realnim situacijama. Polaznici obuke integrišu stečeno znanje u različite situacione zadatke i na taj način poboljšavaju efikasnost svojih angažovanja.