Na Policijskoj akademiji se u periodu od 2. 3. do 6. 3. 2020. godine realizovala specijalistička obuka "Spašavanje iz ruševina"
u organizaciji MUP-a - Direktorat za vanredne situacije i Akademije.
Polaznici su bili iz gradskih službi zaštite i spašavanja sa sjevera i juga Crne Gore, dok su predavači bili Aco Vuletić, Darko Žižić, Ilija Bogetić i Dragan Stanojević.