Na Policijskoj akademiji su 11. i 13. 12.2018. godine realizovani seminari na temu

„Pravne tekovine Evropske unije“ , za 33 službenika/ce Sektora granične policije.

Cilj seminara je upoznavanje službenika/ca sa osnovnim pojmovima koji se odnose na organizaciju i funkcionisanje Evropske unije, sa posebnim osvrtom na pravne tekovine.

Predavač na seminaru je bio mr Velibor Vučinić, službenik Sektora granične policije.