Obavještavaju se polaznici X generacije koji se obučavaju po Obrazovnom programu za zanimanje policajac/ka da će nastava na Policijskoj akademiji početi 28. maja 2018. godine u 08:00h. Polaznici/e su dužni doći na Policijsku akademiju 27.05.2018. godine najkasnije do 19 časova.