Polaznici/ce IX generacije moraju najkasnije do 13.05.2017. godine dostaviti mentorima prvu verziju diplomskog rada.