Komisijsko polaganje iz predmeta Engleski jezik održaće se 10.05.2018. godine sa početkom u 09:00h.