Kontakt

Organizacione jedinice

1) Kabinet direktora

Informacije: 

2) Sektor za obrazovanje

Informacije: 

3) Sektor za strucno osposobljavanje i specijalističko usavršavanje

4) Služba za ljudske resurse i pravna pitanja

Informacije: 

5) Služba za administrativno tehničke poslove

Informacije: 

6) Služba za materijalno-finansijske poslove

Informacije: 

7) Odjeljenje za poslove unutrašnjeg obezbjeđenja

Informacije: 

8) Odjeljenje za međunarodnu saradnju i odnose sa javnošću

Informacije: