Izbori 2020

Upis 2021 - Raspored usmenog dijela psihološkog testiranj za dan 22.07.2021.

21.07.2021 16:01

22.07.2021. u 8.00 h
Red. broj Prezime i ime Pol (M/Ž) Opština
1 Radusinović Vuk M Podgorica
2 Raičević Kristina Ž Podgorica
3 Raičević Vuk M Podgorica
4 Rakočević Nikola M Podgorica
5 Kaličanin Tijana  Ž Bar
6 Međedović Damir M Bijelo Polje
7 Nedović Ivan M Bijelo Polje
       
22.07.2021. u 10.00 h
Red. broj Prezime i ime Pol (M/Ž) Opština
1 Nišavić Aleksandra Ž Bar
2 Jeremić Miroslav M Bijelo Polje
3 Jurišević Stefan M Bijelo Polje
4 Knežević Igor M Bijelo Polje
5 Kovačević Radojko M Bijelo Polje
6 Mugoša Anđela Ž Podgorica
7 Kaluđerović Ksenija Ž Podgorica
       
22.07.2021. u 12.30 h
Red. broj Prezime i ime Pol (M/Ž) Opština
1 Marković Novak M Bijelo Polje
2 Trutić Nemanja M Bijelo Polje
3 Vojinović Manojle  M Bijelo Polje
4 Lekić Kristina Ž Berane
5 Ralević Luka M Berane
6 Veljić Milisav M Berane
7 Perović Branko M Bijelo Polje
       
22.07.2021. u 15.30 h
Red. broj Prezime i ime Pol (M/Ž) Opština
1 Dević Igor M Berane
2 Vojinović Nemanja M Bijelo Polje
3 Ćalasan Novica M Plužine
4 Damjanović Jeremije M Plužine
5 Španjević Vladimir M Bijelo Polje
6 Kumburović Nikolina Ž Podgorica
       
22.07.2021. u 17,00 h
Red. broj Prezime i ime Pol (M/Ž) Opština
1 Vojvodić Jovana Ž Podgorica
2 Nedović Nikola M Bijelo Polje
3 Nišavić Đorđe M Bijelo Polje