Izbori 2020

Održan seminar na temu "Prevazilaženje profesionalnog stresa u kriznim situacijama"

19.11.2021 08:51

Dana 17. novembra u organizaciji Policijska akademije i MUP-a – Direktorata za zaštitu i spašavanje, održan je seminar na temu "Prevazilaženje profesionalnog stresa u kriznim situacijama".
Obuku je pohađalo ukupno 16 pripadnika službe zaštite i spašavanja iz Bara, Andrijevice, Budve i Tivta. Učesnici su imali priliku da nauče nešto više o stresu, traumi, kriznim događajima, normalnim/očekivanim reakcijama ljudi tokom kriznih situacija, faktorima koji jačaju otpornost ili povećavaju rizik od negativnog uticaja krize, o tome koliko je značajna uloga pomagača, ali i kako se ona može odraziti na mentalno i fizičko zdravlje pojedinca.
Cilj ove obuke je da pripadnici zaštite i spašavanja razumiju uticaj koji posao može imati na njihovo svakodnevno funkcionisanje, da su sposobni da prepoznaju koje su to reakcije koje su uobičajene nakon neke krizne situacije, a kada je potrebno tražiti podršku kako bi se očuvalo mentalno zdravlje.