Izbori 2020

NA POLICIJSKOJ AKADEMIJI REALIZOVANA ONLAJN OBUKA NA TEMU ISTRAŽNIH RAZGOVORA

20.12.2021 08:49

Na Policijskoj akademiji je danas za dio profesora i akademaca/ki XIV generacije održana onlajn obuka na temu istražnog intervjuisanja. 
Obuku je organizovala NVO Akcija za ljudska prava u okviru projekta "Suzbijanje mučenja i drugih oblika zlostavljanja u Crnoj Gori", koji je podržala Vlada Savezne Republike Njemačke. Predavanje je održao 
Endi Grifits, britanski stručnjak sa tridesetogodišnjim iskustvom rada u policiji, koji je u Velikoj Britaniji razvio tehniku istražnog intervjuisanja. Ona je u upotrebi već dvije decenije, a zasniva se na strogom poštovanju ljudskih prava, što se u praksi pokazalo kao efikasan metod u rješavanju krivičnih djela. Direktorica NVO Akcija za ljudska pravaTea Gorjanc Prelević istakla je da je cilj obuke postizanje nultog stepena tolerancije na mučenje i torturu. Učesnici su imali priliku da se bliže upoznaju s novim tehnikama u vođenju informativnih razgovora i s elementima koji su potrebni za uspješno vođenje intervjua sa osumnjičenima.
  "Intervju je složena vještina za koju je potrebna obuka", naglasio je Grifits. "Kada razgovarate s nekim s empatijom, saosjećanjem, od njega ćete moći da dobijete bolju saradnju", kazao je tokom obuke.
  V.d. direktora Policijske akademije Svetomir Knežević iskazao je spremnost za dalju saradnju ističući važnost teme i otvorenost za izmjene predmetnog programa koji se odnosi na komunikaciju, a izučava 
se na Policijskoj akademiji. Govorilo se i o značaju uvođenja kontinuiranih obuka za inspektore kriminalistike, tužioce i sve one koji direktno stupaju u kontakt s osumnjičenima.