Izbori 2020

"MEMORIJAL RAJKO PEKOVIĆ" - 24.12.2021.

20.12.2021 08:52

Takmičenje u preciznom streljaštvu “MEMORIJAL RAJKO PEKOVIĆ” u organizaciji Policijske akademije i IPA Sekcija Crne Gore IPA Montenegro. 
 
Propozicije takmičenja 
 
Disciplina: Pištolj i revolver
 
Meta: R50 
Daljina: 20 metara
 
Proba: neograničen broj metaka za 5 min.
Meč: dvije serije po 10 metaka vrijeme 10min po seriji
Kotizacija: 10 eura po takmičaru.
 
Registracija …………....…..…..12.45-17.00 časova
 
Otvaranje takmičenja….................13.00 časova
 
Takmičenje ..................…….13.00-18.00 časova 
 
Pravo učešća imaju članovi sportskih -streljačkih klubova, zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, Ministarstvu odbrane, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija i Policijskoj akademiji.
 
Takmičari se moraju striktno pridržavati mjera Ministarstva zdravnja, drzanje distance i upotreba maski je obavezna osim tokom samog izvođenja gađanja takmičara.
Nakon izvršenog gađanja takmičar je dužan napustiti objekat streljane.
Takmičari su dužni prijaviti svoj dolazak sa serijskim brojem oružja najkasnije do 22.12.2021.g. kako bi se blagovremeno napravile grupe i upoznali takmičari u koje je vrijeme neophodno doći.
 
Kontakt osoba: Pavle Vratnica, broj telefona 067184292 
mail: pavle.vratnica@policijskaakademija.me