Izbori 2020

U saradnji sa Ombusmanom predavanja na tu zaštite ljudskih prava

24.12.2021 12:36

Na Policijskoj akademiji od 20. do 24. decembra održana su predavanja na temu poštovanja Evropske konvencije o ljudskim pravima, naročito člana 3.
Akademcima/ama XIV generacije o standardima CPT-a (Evropskog komiteta za sprečavanje mučenja, nečovječnog i ponižavajućeg postupanja) govorio je savjetnik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Mensur Bošnjak. 
Polaznici/ce su upoznati sa slučajevima kada su policijski službenici prekoračili policijska ovlašćenja i kršili član 3 Evropske konvencije o ljudskim pravima. Analizirane su situacije u kojima je došlo do prekomjerne upotrebe sile. 
Pred budućim policijskim službenicima/ama je velika odgovornost i obaveza da u svakom trenutku poštuju i sprovode zakon jednako za sve građane, da poštuju zakonske procedure prema svima, pa i prema osumnjičenim i pritvorenim licima. "Zabrana zlostavljanja je apsolutna", naglasio je Mensur Bošnjak, "što znači da za mučenje nema i ne može biti nikakvog opravdanja". Odgovorni su i oni policijski službenici koji ne spriječe ili ne prijave nezakonito postupanje svog kolege.
"Ne samo da treba da postupate u 
skladu sa zakonom, nego i da se ponašate primjerno i budete ponos drugima. Svoj kredibilitet i integritet izgrađujete jedino zakonitim postupanjem", istakao je.
Na predavanju se govorilo i o presudama Evropskog suda za ljudska prava, kao i o radu Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i mišljenjima koje oni daju.