Izbori

Obavještenje za I, II i III generaciju

17.03.2023 16:54

Obavještavaju se polaznici I, II i III generacije Obrazovnog programa policajac/ka, da je za prisustvo nastavi koja se organizuje sa ciljem polaganja diferencijalnih i dopunskih ispita, potrebno da:

 

  1. 1.    do 23. marta 2023, predaju Pravnoj službi JU VSŠ „Policijska akademija“ Zahtjev za pohađanje obuke i dokaz o uplati u iznosu od 20,00 eura na ime „upisnine“;
  2. 2.     do 07. aprila 2023, dostave razrednom starješini dokaz o uplati u iznosu 192,00 eura na ime „pripremne nastave“;
  3. 3.     do početka polaganja dopunskih i diferencijalnih ispita dostave razrednom starješini dokaz o uplati u iznosu:

-        12 eura za predmet bez pisanog dijela ispita,

-        16 eura za predmet sa pisanim dijelom ispita,

-        16 eura za predmet sa praktičnim dijelom ispita,

-        25 eura za polaganje diplomskog ispita.

 

Prvi rok za polaganje ispita biće organizovan u junu mjesecu tekuće godine, a o tačnom datumu i načinu polaganja, polaznici će biti naknadno obavješteni.

 

Predmeti iz kojih će se organizovati pripremna nastava i dopunski i diferencijalni ispiti:

 

  1. 1.   Ustavno pravo (12 časova)
  2. 2.   Upravno i prekršajno pravo (9 časova)
  3. 3.   Bezbjednost saobraćaja (15 časova)
  4. 4.   Granična kontrola i stranci (21 čas)
  5. 5.   Kriminologija (32 časa)
  6. 6.  Naoružanje sa nastavom gađanja (35 časova)
  7. 7.   Nacionalna bezbjednost i bezbjednost EU (22 časa)

Iz predmeta Informatika i informacioni sistemi Uprave policije, usled izmjena nastalih u načinu rada, biće održano 14 časova fakultativne nastave, bez obaveze polaganja ispita.

 

Nastava će početi 27. marta 2023. godine, u 08.00h.

 

Žiro račun za uplatu: 535000000001869366

*Kontakt osoba:

 Veljko Tmušić

 067 189 052