Izbori

Osposobljavanje za zanimanje 'Zaštitar/ka lica i imovine'

17.05.2023 23:54

JU VSŠ Policijska akademija planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sljedeće zanimanje:

-Zaštitar/ka lica i imovine

Početak osposobljavanja za navedeno zanimanje planirano je za 05.06.2023. godine.

Prijave se vrše najkasnije do 02.06.2023. godine na e-mail adresu zastitar@policijskaakademija.me  ili fax 020-812-520.


Kontakt osoba je predavač Tmušić Veljko (tel. 067-189-052)