Izbori

Obuka građana - upotreba vatrenog oružja

24.10.2023 10:41

Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 01.11.2023. godine u prostorijama Policijske akademije sa pocetkom u 08:00 časova.

Svi zainteresovani kandidati moraju izvrsiti prijavu i donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 70 eura na Ž.R. 535-18693-66,

Svrha uplate "OBUKA U RUKOVANJU NAORUŽANJEM", primalac:
"JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad".

Kontakt osoba:
Pavle Vratnica 067 184 292