Izbori

Zaštitar/ka lica i imovine

24.10.2023 11:03

JU VSŠ Policijska akademija realizuje obuku osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sljedeće zanimanje:
-Zaštitar/ka lica i imovine
Početak osposobljavanja za navedeno zanimanje planirano je za 13.11.2023. godine.
Prijave se vrše najkasnije do 10.11.2023. godine na
e-mail adresu zastitar@policijskaakademija.me ili putem fax-a, na broj 020/812-520.

Kontakt osoba je predavač Veljko Tmušić (tel. 067/189-052)