Uz prijavu kandidati/kinje prilažu sljedeću dokumentaciju

Primjer popunjenog obrazda možete poledati Primjer popunjenog aplikacionog obrazca

Originalni dokument ili ovjerene fotokopije:

  • svjedočanstva u poslednja tri razreda srednje škole;
  • diplomu o završenoj srednjoj školi – IV stepen;
  • uvjerenje da se protiv kandidata/kinje ne vodi krivični postupak;
  • vozačku dozvolu;
  • javnu ispravu o završenoj obuci iz engleskog jezika, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la engleski jezik u toku školovanja;
  • javnu ispravu o završenoj obuci iz informatike, ukoliko kandidat/kinja nije učio/la informatiku u toku školovanja;
  • kopija zdravstvenog kartona
  • ličnu kartu.