Misija

CEPOL je agencija Evropske unije koja putem treninga promoviše saradnju u primjeni evropskog i međunarodnog zakonodavstva.

Vizija

CEPOL nastoji postati centar svetskog nivoa i pokretač promjena u obuci u oblasti zakonodavne implementacije. Cilj je doprinijeti rješavanju pitanja evropske i globalne sigurnosti povezivanjem zajednica radi sprovođenja zakonodavstva radi razmjene dobrih praksi, znanja i iskustava.

Osnovne vrednosti

 • Profesionalna izvrsnost
 • Inovacije
 • Kvaliteta
 • Fleksibilnost
 • Puna poštovanja osnovnih prava

Osnovne kompetencije

CEPOL spaja stručnjake odgovorne za izvršavanje zakonodavstva radi:

 • Omogućavanje ličnog i profesionalnog napretka kroz obuku;
 • doprinoseći učenju problema vezanih za evropsku bezbednost;
 • uspostavljanje mreže institucija i eksperata za obuku.

Osnovno obećanje

CEPOL stručnjacima pomaže u obogaćivanju njihova znanja i širenju mreža

Misli o vođenju

CEPOL - edukacija, inovacija, motivacija

CEPOL ukratko

 1. Šta je CEPOL?

CEPOL je agencija Europske unije čije su osnovne zadaće razvoj, provođenje i koordinacija osposobljavanja službenika za izvršavanje zakonodavstva.

Od 1. jula 2016. godine, na dan svog novog zakonskog mandata 1 , službeni naziv CEPOL "Agencija Europske unije za obuku u primjeni propisa."

 1. Gdje je CEPOL?

CEPOL ima sedište u Budimpešti, u Mađarskoj.

 1. Koja je svrha CEPOL-a?

CEPOL doprinosi sigurnijoj Evropi pojednostavljivanjem razmjene saradnje i znanja između službenika za sprovođenje zakona zemalja članica EU i, u određenoj mjeri, trećih zemalja o pitanjima koja proističu iz prioriteta sigurnosti EU, posebno iz ciklusa politike EU o teškim i organizovanim kriminala.

 1. Šta radi CEPOL?

CEPOL okuplja mrežu institucija za obuku službenika za izvršenje zakona u zemljama članicama EU-a i podržava ih tako što im pruža potrebe obuke o sigurnosti prioritetima, suradnji u izvršenju zakona i razmjenu informacija. CEPOL također surađuje s tijelima EU, međunarodnim organizacijama i trećim zemljama kako bi se osiguralo pružanje kolektivnog odgovora na ozbiljne sigurnosne prijetnje.

 1. Kako CEPOL funkcioniše? Kako je stvorio portfelj treninga?

Na čelu CEPOL-a nalazi se izvršni direktor koji je odgovoran Upravnom odboru. Upravni odbor čine predstavnici država članica EU-a i Komisije EU-a. Predsjednik Upravnog odbora predstavnik je jedne od triju država članica koje su zajednički pripremile 18-mjesečni program Vijeća Europske unije. Upravni se odbor sastaje se barem dvaput godišnje. Uz to, CEPOL je u svim državama članicama uspostavio posebne nacionalne jedinice (nacionalne jedinice CEPOL-a) za pružanje informacija i pomoći službenicima u području izvršavanja zakonodavstva koji žele sudjelovali u aktivnostima CEPOL-a. Isto tako, nacionalne jedinice CEPOL-a pružaju potporu operacijama CEPOL-a.

Godišnji program rada Agencije razvija se uz pomoć doprinosa ove mreže i drugih zainteresovanih strana, što rezultira tematskim i ciljanim aktivnostima koje su dizajnirane da zadovolje potrebe država članica u prioritetnim oblastima strategije unutrašnje sigurnosti EU. Pored toga, CEPOL ocjenjuje potrebe obuke kako bi odgovorio na prioritete sigurnosti EU.

CEPOL uvijek nastoji pružiti inovativne napredne obuke integrišući relevantnih dostignuća u oblasti znanja, istraživanja i tehnologije i stvaranje sinergije kroz jačanje saradnje.

Sadašnji portfelj CEPOL uključuje aktivnosti na licu mjesta učenje preko Interneta (npr. Webinari, online modula, kurseva na internetu, itd), Exchange programa, zajedničkog programa, istraživanja i nauke.

Potkategorije