Novosti

 

05
nov2018

Postupanje po prigovorima kandidata - UPIS 2018

Centralnoj komisiji za odabir podnijeto je 73 prigovora. Pregled prigovora po testovima:

26
okt2018

Rezultati specijalističkih ljekarskih pregleda – Dodatne pretrage - UPIS 2018

Kandidati koji su upućeni na dodatne pretrage, rezultate mogu pogledati pritiskom na opširnije

22
okt2018

Konačni rezultati testa fizičke spremnosti i sposobnosti - ISPRAVKA, UPIS 2018

  Prilikom obrade podataka svih osam disciplina na osnovu kojih se procjenjuje fizička spremnost i sposobnost kandidata, došlo je do greške tj. permutacije imena i rezultata kod kandidata Anđelić Darka i Anđelić Dražena tako što su rezultati trčanja na 1500 metara koje je postigao Anđelić Dražen pripisani Anđelić Darku. Anđelić...

19
okt2018

Konačni rezultati testa fizičke spremnosti i sposobnosti - UPIS 2018

Konačni rezultati su prikani u tabelama koje možete pogletati preko linka u prilogu. Muškarci - https://goo.gl/5w2Nst U skladu sa članom 42 Pravilnika, tri kandidata nijesu ispunili uslove i eliminišu se iz dalje procedure selekcije. Žene - https://goo.gl/Ber6n4  

19
okt2018

Rezultati testa: Trčanje na 1500 metara - UPIS 2018

Da bi pogledali ostvarene rezultate, pritisnite opširnije.

18
okt2018

Specijalistički ljekarski pregled – dodatne pretrage - UPIS 2018

Obavještavaju se kandidati da će se dodatne pretrage obaviti dana 19.10.2018. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad i KC Podgorica. Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju u 07,40h i i sa sobom ponijeti ličnu kartu ili vozačku dozvolu.   Napominjemo još jednom da se u okviru dodatnih pretraga vrši i laboratorijsko...

17
okt2018

Test fizičke spremnosti - Trčanje na 1 500 metara - UPIS 2018

  Testiranje će se obaviti 18.10.2018. godine u kasarni „Milovan Šaranović“ u Danilovgradu. Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju i sa sobom ponijeti ličnu kartu ili vozačku dozvolu i sportsku opremu. Da  bi pogledali raspored testiranja po grupama i vrijeme dolaska na Akademiju, pritisnite opširnije

17
okt2018

Rezultati specijalističkih ljekarskih pregleda – UPIS 2018

  Na osnovu rezultata nalaza i specijalističkih zdravstvenih pregleda, obavještavamo Vas da šest kandidata nije zadovoljilo uslove predviđene Pravilnikom, dok je 5 kandidata upućeno na dodatne pretrage u cilju donošenja konačne odluke o zdravstvenoj sposobnosti. Da bi ste pogledali rezultate pritisnite opširnije.

12
okt2018

Specijalistički ljekarski pregledi – UPIS 2018

  Obavještavaju se kandidati da će se specijalistički ljekarski pregledi obaviti 15. i 16.10.2018. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad. U okviru ovih pregleda vrši se i laboratorijsko ispitivanje krvi i urina. Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja...

12
okt2018

Rezultati psihološkog testiranja – UPIS 2018

  Da bi pogledali spisak kandidata sa ostvarenim ukupnim rezultatima, pogledajte u prilogu ili pritisnite opširnije.

 • Završen VI kurs za Komunalnu policiju

  1561
  Dana 08.04.2016. godine shodno Programu za Stručno osposobljavanje za zanimanje komunalni policajac/ka završena je obuka VI grupe polaznika/ca. Kurs je realizovan u periodu od 07. marta do 08. aprila 2016. god. u prostorijama Policijske akademije. Kurs je pohađalo: 29 polaznika (iz Podgorice, Bara, Herceg Novog, Bijelog Polja, Šavnika, Rožaja, Berana, Ulcinja, Kolašina i Danilovgrad).
 • Javni poziv za prijem polaznika na stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka

  1399
  JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o programu i načinu stručnog osposobljavanja i načinu provjere stručne osposobljenosti za vršenje poslova komunalne policije (“Sl. list”, br. 34/15 od 3.7.2015. godine) koji je donijelo Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore.
 • Obavještenje - VII grupa polaznika za zanimanje Komunalni policajac

  1621
  Dana, 18.04.2016. (ponedjeljak) počinje obuka za sedmu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavezni da na Policijskoj akademiji budu do početka nastave u 08,00 časova. Detaljnije informacije u vezi realizacije obuke polaznici će dobiti na Policijskoj akademiji. Domaćin ove obuke je Safet Kočan. Za dodatne informacije i spisak pritisnite opširnije.

 

 

Obuka

10
okt2018

Obuka u rukovanju naoruža...

  Obuka u rukovanju naoružanjem realizovaće se dana 30.10.2018. godine u prostorijama Policijske akademije. Svi zainteresovani kandidati moraju donijeti kopiju lične karte i uplatnicu u iznosu od 50eura na Ž.R. 530-...

03
okt2018

Javni poziv za prijem pol...

   JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa P...

03
okt2018

Obavještenje o početku re...

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (112.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno z...

23
avg2018

Obavještenje

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VI kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja p...

22
avg2018

Obavjestenje

Obavještavamo zainteresovane kandidate da se kurs Zaštitar/ka lica i imovine koji je bio planiran za 27.08.2018. odlaže za 03.09.2018.godine.

04
avg2018

Obavještenje o početku re...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (111.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

Zaštitari

03
okt2018

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (112.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno z...

23
avg2018

Obavještenje

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (VI kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zanimanja p...

22
avg2018

Obavjestenje

Obavještavamo zainteresovane kandidate da se kurs Zaštitar/ka lica i imovine koji je bio planiran za 27.08.2018. odlaže za 03.09.2018.godine.

04
avg2018

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akademija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka lica i imovine (111.kurs) Početak osposobljavanja za navedeno zaniman...

04
apr2018

Obavještenje o počet...

  JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeće zanimanje: -Zaštitar/ka tehničar/ka (šesti kurs). Početak osposobljavanja z...

07
mar2018

Obavještenje o počet...

JU VSŠ Policijska akdemija Danilovgrad planirala je realizaciju osposobljavanja za zanimanja iz oblasti Zaštite lica i imovine za sledeća zanimanja: -Zaštitar/ka lica i imovine (109.kurs), Početak osposobljavanja za nav...

Komunalna

03
okt2018

Javni poziv za prije...

   JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa P...

05
maj2018

Početak obuke za XI...

 Dana, 07.05.2018. (ponedjeljak) počinje obuka za XI grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su obavez...

17
apr2018

Javni poziv za prije...

JU VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

10
nov2017

Početak obuka za des...

  Dana, 13.11.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su o...

10
okt2017

Javni poziv za prije...

U VSŠ “Policijska akademija” objavljuje javni poziv za stručno osposobljavanje za zanimanje Komunalni policajac/ka za službenike u stalnom radnom odnosu na poslovima komunalnog policajca/ke, a u skladu sa Pravilnikom o...

07
apr2017

Početak obuka za dev...

Dana, 10.04.2017. (ponedjeljak) počinje obuka za devetu grupu polaznika po programu obrazovanja za zanimanje komunalni policajac/ka. Priručnike, smještaj i ishranu obezbijeđuje Policijska akademija. Polaznici su o...

Upis

05
nov2018

Postupanje po prigovorima kand...

Centralnoj komisiji za odabir podnijeto je 73 prigovora. Pregled prigovora po testovima:

26
okt2018

Rezultati specijalističkih lje...

Kandidati koji su upućeni na dodatne pretrage, rezultate mogu pogledati pritiskom na opširnije

22
okt2018

Konačni rezultati testa fizičk...

  Prilikom obrade podataka svih osam disciplina na osnovu kojih se procjenjuje fizička spremnost i sposobnost kandidata, došlo je do greške tj. permutacije imena i rezultata kod kandidata An...

19
okt2018

Konačni rezultati testa fizičk...

Konačni rezultati su prikani u tabelama koje možete pogletati preko linka u prilogu. Muškarci - https://goo.gl/5w2Nst U skladu sa članom 42 Pravilnika, tri kandidata nijesu ispunili uslove i...

19
okt2018

Rezultati testa: Trčanje na 15...

Da bi pogledali ostvarene rezultate, pritisnite opširnije.

18
okt2018

Specijalistički ljekarski preg...

Obavještavaju se kandidati da će se dodatne pretrage obaviti dana 19.10.2018. godine, u Domu zdravlja Danilovgrad i KC Podgorica. Kandidati su dužni doći na Policijsku akademiju u 07,40h i i sa...

Policijska akademija Danilovgrad

Kontakt

Kontakt forma

Pošaljite el. poštu
(opciono)