Usmeni dio provjere psihološke sposobnosti će se obaviti po grupama sljedećih dana. Grupa kandidata će obaviti intervjue shodno rasporedu koji se nalazi ispod dana 04.10.2019. godine.
NAPOMENA: raspored  testiranja ostalih kandidata će se objaviti naknadno

 

 04.10.2019. 
Redni br. Prezime i ime Vrijeme
1 Medojević Mihailo 12:30 h
2 Krsmanović Radivoje 12:40 h
3 Ivanović Đorđe 12:50 h
4 Tadić Tadija 13:00 h
5 Đonaj Kristina 13:10 h
6 Bukilić Mitar 13:20 h
7 Đurišić Balša 13:30 h
8 Leković Rajko 13:40 h
9 Zonjić Vanja 13:50 h
10 Čolović Damir 14:00 h
11 Lukić Stefan 14:10 h
12 Orbović Marko 14:20 h
13 Samardžić Miloš 14:30 h
14 Lalatović Katarina 14:40 h
15 Striković Gordana 14:50 h
16 Striković Ljiljana 15:00 h
17 Mirković Vuk 15:10 h
18 Vujičić Petar 15:20 h
19 Rastoder Jasna 15:30 h
20 Dašić Novak 15:40 h
21 Mitrović Stefan 15:50 h
22 Zeković Dejan 17:00 h
23 Veljović Marija 17:10 h
24 Beganović Kenan 17:20 h
25 Vlaović Dragana 17:30 h
26 Vuković Dalibor 17:40 h
27 Smolović Veljko 17:50 h
28 Vračar Vukašin 18:00 h
29 Đukanović Nikola  18:10 h
30 Ćetković Uroš 18:20 h
31 Ristić Đorđe 18:30 h
32 Tatar Jovana 18:40 h
33 Bogdanović Predrag 18:50 h
34 Bijelić Mitar 19:00 h
35 Bulatović Marija 19:10 h
36 Orbović Jovan 19:20 h