Usmeni dio provjere psihološke sposobnosti za posljednju grupu kandidata će se obaviti shodno rasporedu za 05.10.2019. godine.

 

 05.10.2019. 
Redni br. Prezime i ime Vrijeme
1 Čigoja Todor 08:30 h
2 Jovanović Stefan 08:40 h
3 Popović Saša 08:50 h
4 Rakočević Dragana 09:00 h
5 Jovanović Nemanja 09:10 h
6 Pandurević Danica 09:20 h
7 Vučetić Nemanja 09:30 h
8 Nedović Milun 09:40 h
9 Kuč Damjan 09:50 h