Dodatni specijalistički pregledi obaviće se dana 25 i 26.09.2017. godine.

Za detaljnan spisak kandidata/kinja pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

Ponovno laboratorijsko ispitivanje - UPIS 2017

Ponovno laboratorijsko ispitivanje obaviće se dana 25.09.2017. godine.
Kandidati:

  1. Ćalasan Dejan
  2. Šljivančanin Marko
  3. Pejović Milić

su dužni doći na Policijsku akademiju u 08,15 časova i sa sobom ponijeti ličnu kartu ili vozačku dozvolu.

Kako bi Vaši laboratorijski rezultati bili pouzdani, neophodno je ne uzimati hranu i gazirana pića 12 sati prije davanja uzorka.

Ponovni oftamološki pregled - UPIS 2017

Ponovni oftamološki pregled obaviće se dana 26.09.2017. godine.
Kandidati:

  1. Vasilijević Dušan
  2. Jaćimović Stevan
  3. Đonaj Kristina

su dužni doći na Policijsku akademiju u 10,10 časova i sa sobom ponijeti ličnu kartu ili vozačku dozvolu.