Da bi pogledali  konačne rezultate provjere psihičke sposobnosti, pritisnite opširnije ili pogledajte u prilogu.

 

Rb. Prezime i ime Opština Pol   m/ž Bodovi za Rang listu (max 30)
1 Ajanović Dino Pljevlja m 20.29
2 Knežević Filip Podgorica m 24.07
3 Šćepanović Luka Podgorica m 21.6
4 Đonaj Kristina Podgorica ž 22.44
5 Roćenović Ivana Podgorica ž 22.02
6 Vuković Marko Nikšić m 23.93
7 Guberinić Anđela Andrijevica ž 21.61
8 Janičić Nikola Nikšić m 17.05
9 Jaćimović Stevan Nikšić m 23.35
10 Nikolić Dragiša Nikšić m 21.94
11 Ćalasan Dejan Plužine m 20.19
12 Zarubica Tamara Šavnik ž 19.77
13 Kasalica Aleksandar Šavnik m 15.17
14 Petrović Novo Bijelo Polje m 19.78
15 Mijatović Dragan Kolašin m 21.39
16 Radmanović Nemanja Kolašin m 25.51
17 Jovančević Stefan Berane m 23.78
18 Šćekić Aleksandar Herceg Novi m 20.8
19 Vlahović Nikola Kolašin m 21.8
20 Pavićević Teodora Podgorica ž 24.71
21 Blagojević Milenko Bar m 25
22 Bućković Veselinka Berane ž 24.93
23 Janjušević Zorana Nikšić ž 22.26
24 Tomašević Nikola Nikšić m 15.68
25 Hodžić Damir Nikšić m 19.28
26 Krsmanović Luka Nikšić m 18.34
27 Brajković Renata Nikšić ž 21.69
28 Zejak Dejan Nikšić m 26.7
29 Milović Ivan Nikšić m 22.43
30 Dragutinović Vuk Podgorica m 25.67
31 Ivanović Andrej Podgorica m 19.05
32 Marinović Miloš Podgorica m 23.13
33 Mraković Miloš Podgorica m 18.83
34 Đurović Marko Podgorica m 22.9
35 Goranović Nada Nikšić ž 24.47
36 Drljević Miloš Kolašin m 20.55
37 Janjušević Jovana Nikšić ž 20.75
38 Džaković Nikola  Žabljak m 25.78
39 Zorić Igor Žabljak m 21.58
40 Delić Nemanja Bijelo Polje m 21.43
41 Džudović Lazar Podgorica m 23.49
42 Tadić Željko Nikšić m 22
43 Šahman Haris Nikšić m 24.25
44 Kalač Edvin Rožaje m 22.09
45 Palavrtić Meris Plav m 23.99
46 Vasilijević Dušan Tivat m 21.27
47 Rugovac Fasmir Plav m 17.65
48 Vukićević Ivan Andrijevica m 21.78
49 Sošić Marijana Mojkovac ž 25.91
50 Radulović Filip Podgorica m 25.09
51 Đalović Filip Bijelo Polje m 26.17
52 Rakočević Marko Bijelo Polje m 25.75
53 Kovačević Nina Nikšić ž 22.77
54 Mehović Adel Bijelo Polje m 28.53
55 Alijaj Andrea Podgorica ž 23.69
56 Pejović Milić Mojkovac m 25.27
57 Burić Luka Podgorica m 19.34
58 Vračar Nikolina Danilovgrad ž 28.63
59 Đukanović Miladin Nikšić m 25.03
60 Rebronja Boris Nikšić m 15.9
61 Vratnica Budimir Podgorica m 25.09
62 Đurišić Marija Podgorica ž 25.43
63 Marković Jovana Pljevlja ž 24.34
64 Gogić Suzana Pljevlja ž 29
65 Kovačević Predrag Bijelo Polje m 17.97
66 Vukanić Predrag Andrijevica m 22.39
67 Marković Mladen Bijelo Polje m 20.35
68 Šestović Božo Bijelo Polje m 23.01
69 Peković Aleksandra Podgorica ž 24.04
70 Šljivančanin Marko Podgorica m 20.51
71 Stojanović Mitar Podgorica m 22.01
72 Mahmutović Majra Pljevlja ž 0
73 Đilas Darko Nikšić m 0
74 Kadić Todor Nikšić m 0
75 Pejović Nina Cetinje ž 0
76 Gluščević Milinko Nikšić m 0