Prilikom obrade podataka svih osam disciplina na osnovu kojih se procjenjuje fizička spremnost i sposobnost kandidata, došlo je do greške tj. permutacije imena i rezultata kod kandidata Anđelić Darka i Anđelić Dražena tako što su rezultati trčanja na 1500 metara koje je postigao Anđelić Dražen pripisani Anđelić Darku. Anđelić Darko nije testiran iz discipline trčanje na 1500 metara jer nije zadovoljio na prethodno održanom testu - psihološko testiranje (psihološki intervju).

Izvinjavamo se kandidatima Anđelić Draženu i Anđelić Darku.

Ispravljene rezultate testa fizičke spremnosti i sposobnosti za muškarce, možete pogledati preko linka https://goo.gl/xoKige

365News