Konkurs za upis 40 polaznika XI generacije Policijske akademije u Danilovgradu završen je 11. jula u 16:00h. Podsjećamo, konkurs je bio otvoren od 5. juna tekuće godine.

Dokumentaciju je predalo ukupno 306 kandidata/kinja.

 Od tog broja, nekompletnu dokumentaciju je dostavilo njih 49.

 Član 13 Pravilnika o regrutaciji selekciji kanidata za više stručno obrazovanje sakriterijumima za ocjenjivanje testova propisuje sljedeće: “Ukoliko kandidat ne priloži traženu dokumentaciju u roku trajanja konkursa može mu se ostaviti rok najduže do pet dana prije početka testiranja,za kompletiranje dokumentacije”

 Kako je početak testiranja zakazan za 30. avgust 2017. godine, ovim putem obavještavamo kandidate koji su predali nekompletnu dokumentaciju da je krajnji rok za kompletiranje dokumentacije 25. avgust. 2017. godine, do 16:00h. Kandidati koji do tog roka ne kompletiraju dokumentaciju, smatraće se da nijesu ispunili uslove iz konkursa i neće se naći na konačnoj listi kandidata za testiranje.